IPSI / E-warsztaty

E-warsztaty

IPSI organizuje programy rozwojowe w formie warsztatowej, jednak oprócz tego, wspiera także rozwiązania cyfrowe. Rekomendujemy skorzystanie z e-warsztatów naszego partnera – StressFree. Obecnie w ofercie:

 • porządek w życiu i domu
 • pozytywne myslenie
 • cele i priorytety

Nauczysz się wprowadzać ład w swoim otoczeniu i myślach, określić swoje cele i zacząć je realizować, patrzeć z optymizmem na życie, likwidować niepotrzebne wydatki.

 • komunikacja bez przemocy
 • świadome macierzyństwo
 • cele i priorytety

Nauczysz się wyciszać i przekazywać tę umiejętność dziecku, rozmawiając z nim o uczuciach i pomóc mu je wyrażać, wyznaczać granice nie tracąc autorytetu.

 • komunikacja bez przemocy
 • świadome macierzyństwo
 • cele i priorytety

Nauczysz się wyciszać i przekazywać tę umiejętność dziecku, rozmawiając z nim o uczuciach i pomóc mu je wyrażać, wyznaczać granice nie tracąc autorytetu.

Warsztaty on-line dla firm, które dbają o mamy.

 • zarządzanie energią w stresie
 • szybka regeneracja
 • oparcie w sobie

Nauczysz się optymalizować stan ciała i umysłu w sytuacjach zagrożenia, stresu, przeciążenia i walki, wykorzystać energię oddechu, szybko regenerować siły.

 • obecność tu i teraz
 • trening uważności
 • świadoma ekspresja

Nauczysz się odkrywać i wykorzystywać swoje zmysły, zachowywać wewnętrzny spokój, dostrzegać nowe możliwości i szanse jakie niesie życie by z nich korzystać.

 • świadomość ciała
 • poczucie własnej wartości
 • akceptacja i zdrowie

Nauczysz się właściwej troski o ciało uświadamiania sobie jego stanu i potrzeb oraz eliminowania szkodliwych nawyków; akceptacji, szacunku do siebie i własnego ciała.