IPSI / Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (dalej RODO), Instytut Psychoimmunologii Labolatorium Efektywności Spółką z ograniczona odpowiedzialnością (dalej IPSI) informuje, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Psychoimmunologii Labolatorium Efektywności Spółką z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w: 01-601 Warszawa, ul. Sułkowskiego 9,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu

a/ niezbędnym do wzięcia udziału w warsztatach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

b/ w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania warsztatu i 6 lat po dniu zakończenia warsztatu,
 2. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: biuro rachunkowe, Urząd Skarbowy, terapeuci współpracujący z IPSI,
 3. w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez IPSI, przysługuje Pani/Panu prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych;
  2. do sprostowania swoich danych, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania,
  3. do przenoszenia swoich danych,
  4. do wniesienia sprzeciwu,
  5. do wniesienia skargi do organu nadzorującego realizację ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 4. ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 5. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w warsztatach,
 6. jest Pani/Pan zobowiązana do podania danych osobowych, a konsekwencją nie podania ich będzie nie możność udziału w warsztatach.