IPSI / Bez kategorii / Być lekarzem, być pacjentem

Być lekarzem, być pacjentem

Dobry kontakt z pacjentem, oparty na zaufaniu, poczuciu bezpieczeństwa i dobrej komunikacji bardzo mocno wspiera proces leczenia. Wskazują na to liczne obserwacje i badania. W przypadku relacji lekarz – pacjent jej jakość ma kluczowy wpływ na to, czy pacjent stosuje się do zaleceń lekarskich, czy też nie (compliance). Od dawana wiadomo, że aby być skutecznym i dobrym lekarzem nie wystarcza sama wiedza i umiejętności medyczne. Równie ważny jest cały pakiet kompetencji z zakresu psychologii kontaktu, komunikacji i budowania dobrej relacji terapeutycznej z pacjentem.

Nasza praktyka w pracy ze środowiskiem medycznym oraz sami lekarze coraz częściej potwierdzają, że kluczowe w ich pracy są także kompetencje z zakresu dobrej komunikacji i współpracy w zespołach terapeutycznych. Te umiejętności mają wpływ nie tylko na jakość i efektywność procesu leczenia pacjenta, ale niejednokrotnie decydują o jego życiu.

Być lekarzem, być pacjentem to cykl, który ma ułatwić lekarzom budowanie skutecznej, opartej na zaufaniu, relacji terapeutycznej z pacjentem oraz poprawienie komunikacji i efektywności współpracy w zespołach terapeutycznych.

Głównym powodem, dla którego stworzyliśmy ten program – dedykowany lekarzom a w krótszej i nieco zmodyfikowanej wersji również pielęgniarkom – jest coraz silniej od kilku lat akcentowana przez środowisko medyczne potrzeba poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności w zakresie psychologii kontaktu, budowania relacji terapeutycznej z pacjentem oraz komunikacji interpersonalnej. Dodatkowo silnym bodźcem i motywacją był dla nas bardzo pozytywny odbiór przez środowisko medyczne książki Wojciecha Eichelbergera Być lekarzem, być pacjentem.

Skontaktuj się
Wojciech Eichelberger

fot. Łukasz Król

Być lekarzem, być pacjentem to kompleksowa wiedza procentująca w życiu zawodowym i prywatnym. Mam nadzieję, że dzięki niej wykonujący najtrudniejszy zawód na świecie lekarze zyskają dodatkową energię i wiedzę procentującą dla nas wszystkich. Zapraszam do zapoznania się z programem i kontaktu.

Wojciech Eichelberger

Program

Celem programu jest przekazanie wiedzy i umiejętności radzenia sobie z różnego typu mechanizmami psychologicznymi w kontakcie z pacjentem i efektywnego budowania skutecznej, pełnej zaufania i poszanowania granic relacji terapeutycznej.

Część I: kontakt i relacja z pacjentem

Część I: kontakt i relacja z pacjentem

PSYCHOLOGIA RELACJI LEKARZ – PACJENT, KOMUNIKACJA Z PACJENTEM.

Cel: Przekazanie wiedzy i umiejętności radzenia sobie z różnego typu mechanizmami psychologicznymi w kontakcie z pacjentem i efektywnego budowania skutecznej i pełnej zaufania relacji terapeutycznej.

Tematy:

 1. Mechanizmy psychologiczne u lekarza i pacjenta i ich wpływa na relacje lekarz-pacjent (przeniesienie, przeciw przeniesienie, dominacja uległość, syndrom ofiary, urealnianie relacji, itp.).
 2. Zaufanie i autorytet lekarza – co buduje a co rujnuje. Relacja symetryczna i niesymetryczna – władza i zależność vs partnerstwo.
 3. Dobra komunikacja z pacjentem: zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej
  w kontakcie z pacjentem. Język lekarza. Wpływ słów na podświadomość pacjenta.
 4. Współodpowiedzialność pacjenta za proces leczenia (compliance).
 5. Sytuacje trudne w kontakcie z pacjentem: zarządzanie negatywnymi emocjami pacjenta,obiekcje i zastrzeżenia pacjenta oraz sytuacje roszczeniowe, stawianie granic, opór pacjenta (Model 3 Poziomów Komunikacji, Model Werbalnego Aikido, Model radzenia sobie z oporem Enright’a).

Część II: współodczuwanie, szacunek i zrozumienie

Część II: współodczuwanie, szacunek i zrozumienie

CIAŁO, PŁEĆ, UCZUCIA, CIERPIENIE I GRANICE PACJENTA. PSYCHOLOGICZNE BHP W PRACY LEKARZA.

Cel: Zapoznanie uczestników z zasadami i ćwiczenie budowania dobrego kontaktu terapeutycznego w oparciu o poszanowanie granic, szacunek dla płci i ciała pacjenta . Wparcie psychologiczne pacjenta w procesie leczenia. Zarządzanie własną energią
i psychoprofilaktyka wypalenia zawodowego w pracy lekarza.

Tematy:

 1. Płeć i jej wpływ na relację lekarz-pacjent.
  Ciało i wstyd – jak szanować granice swoje i pacjenta. Dotyk w kontakcie z pacjentem.
 2. Cierpienie pacjenta – współczucie i empatia vs współodczuwanie i akceptacja, czyli zdrowa” i niewypalająca empatia. Czy dystans, izolacja i depersonalizacja są rzeczywiście potrzebne ?
 3. Chorzy terminalnie i przewlekle: zasady komunikowania się z pacjentem (komunikowanie diagnozy). Rola lekarza w psychologicznym wymiarze terapii ` (wsparcie emocjonalne, empatia, współodczuwanie).
 4. Trudne rozmowy – kontakt i rozmowa z rodziną (pacjent chory przewlekle, zgon pacjenta i kontakt z rodziną pacjenta).
 5. BHP psychologiczne w pracy lekarza – zapobieganie wypaleniu zawodowemu oraz zarządzanie własną energią i stresem.

Część III: zespół terapeutyczny

Część III: zespół terapeutyczny

DOBRA KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA W ZESPOLE TERAPEUTYCZNYM.

Cel: Przekazanie wiedzy i umiejętności uczestnikom, jak efektywnie i skutecznie komunikować się i współpracować ze sobą, w zespołach terapeutycznych, aby osiągnąć sukces w leczeniu pacjenta.

Tematy:

 1. Dojrzałe komunikowanie się: stany ja (model Analizy Transakcyjnej), elementy Nonviolent Communication (NVC).
 2. Różnice indywidualne (psychologiczne) członków zespołu a efektywna komunikacja i współpraca w zespole terapeutycznym.
 3. Komunikowanie się w sytuacjach trudnych, stresowych, jednak kluczowych dla efektywnego funkcjonowania zespołu terapeutycznego (model 3 poziomów komunikacji, odzwierciedlanie, model werbalnego aikido, stawianie granic, zapobieganie
  i rozwiązywanie konfliktów w zespole terapeutycznym).

Metodologia zajęć

Pierwszym elementem jest wykład wprowadzający i inicjujący cykl spotkań warsztatowych – prowadzony przez Wojciecha Eichelbergera. Z kolei cykl spotkań warsztatowych – prowadzony przez Krzysztofa Kalutę będzie opierać się na następujących narzędziach:

 • interaktywny wykład/prezentacja,
 • ćwiczenia w parach i w małych grupach,
 • ćwiczenia indywidualne,
 • dyskusje w podgrupach i w dużej grupie,
 • analizy, omawianie przypadków – generowanie i ćwiczenie rozwiązań, – odgrywanie scenek (role playing),
 • feedback i autoanaliza.

Poszczególne części jak i tematy mogą być realizowane w różnej konfiguracji czasowej w zależności od potrzeb i celów klienta (np. zajęcia 1 dniowe). Z reguły na każdą z części przypada jeden warsztat 2 dniowy.

Prowadzący

Zajęcia poprowadzą najlepsi eksperci IPSI:

Wojciech Eichelberger

Wojciech Eichelberger

Wojciech EichelbergerTwórca idei i programu Instytutu Psychoimmunologii, gdzie pełni funkcję dyrektora programowego. Od lat odgrywa kluczową rolę w polskiej psychologii, m.in.: współtworzył Oddział Terapii i Rozwoju Osobowości – OTIRO oraz Laboratorium Psychoedukacji. Jest autorem wielu bestselerowych książek z pogranicza psychologii, antropologii i duchowości. Od wielu lat obecny w mediach: w radiu, telewizji prasie. Odwołuje się do terapii integralnej, która oprócz psychiki bierze pod uwagę ciało, energię i duchowość. Za działalność konspiracyjną w latach stanu wojennego odznaczony Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta.

Krzysztof Kaluta

Krzysztof Kaluta

Krzysztof KalutaPsycholog, konsultant, coach, psychoterapeuta. Stypendysta Instytutu Psychologii Zorientowanej na Proces im. C.G. Junga w Zurichu. Współpracował z takimi firmami doradczymi, jak Chiltern Consultancy Int., czy Right Management Manpower Group. Od wielu lat prowadzi szkolenia, coaching oraz projekty konsultingowe dla firm i międzynarodowych korporacji. Realizuje również projekty edukacyjne dla środowiska medycznego (między innymi jest współautorem razem z Wojciechem Eichelbergerem cyklu warsztatów na podstawie książki Być lekarzem być pacjentem). Udziela się w mediach: Twój Styl, Elle Magazine, Uroda Życia, Onet, TVP2, Polsat, TV Puls.

Zrealizowane projekty i referencje

Wojciech Eichelberger, Krzysztof Kaluta:

 • Cykl warsztatów pod wspólnym tytułem Być lekarzem, być pacjentem dla grupy lekarzy
  i wersja skrócona dla pielęgniarek z Wojewódzkiego Szpitala nr 2 w Rzeszowie.

Krzysztof Kaluta:

 • Cykl warsztatów dla Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – Doskonalenie umiejętności negocjacji w rozmowach z urzędnikami, prezentacje i wystąpienia publiczne dla lekarzy (na zlecenie firmy Servier).
 • Cykl warsztatów dla pielęgniarek pracujących z pacjentami chorymi na astmę – Doskonalenie prowadzenia prezentacji, wykładów i warsztatów w ramach programów edukacyjnych dla pacjentów chorych i zagrożonych astmą (na zlecenie firmy AstraZeneca).
 • Wystąpienie – warsztat dla pielęgniarek na IV Sesji Pielęgniarek Urologicznych podczas 35 Kongresu PTU w Lublinie z umiejętności prezentacji i wystąpień publicznych (na zlecenie firmy AstraZeneca).
 • Cykl warsztatów dla lekarzy (kardiologów, chirurgów, ortopedów) – Doskonalenie prezentacji i wystąpień publicznych na konferencjach naukowych oraz radzenie sobie ze stresem (na zlecenie firmy Sanofi-Synthelabo).
 • Warsztaty dla lekarzy pulmonologów w zakresie doskonalenia umiejętności prowadzenia rozmów z pacjentem, budowania relacji i radzenia sobie z obiekcjami pacjenta dotyczącymi terapii danym preparatem (na zlecenie firmy AstraZeneca).
 • Prezentacja online dla lekarzy onkologów na temat profilaktyki i radzenia sobie z wypaleniem zawodowym (we współpracy z firmą Connectmedica).
 • Opracowanie koncepcji i komentarze eksperckie do filmowego materiału edukacyjnego dla lekarzy pierwszego kontaktu, z zakresu psychologii komunikacji i rozmów z pacjentem, na temat zlecania badania na obecność wirusa HIV, na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS (we współpracy z firmą Connectmedica).

Skontaktuj się już dziś

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (dalej RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych: adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu, w celu wzięcia udziału w warsztatach organizowanych przez Instytut Psychoimmunologii Labolatorium Efektywności Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych