IPSI / Programy szkoleniowe / Żyj pełnią życia. Żyj inteligentnie.
Żyj pełnią życia. Żyj inteligentnie.

Żyj pełnią życia. Żyj inteligentnie.

Przyszłość stała się nieprzewidywalna – bardziej niż kiedykolwiek. Świat pędzi do przodu – niemalże z dnia na dzień, coraz szybciej, zmienia się na naszych oczach. To, co wczoraj pomagało skutecznie działać i gwarantowało sukces, dziś okazuje się szkodliwym ograniczeniem i… źródłem klęski.

ZŁA WIADOMOŚĆ: Twoje doświadczenie już nie wystarczy, by podejmować trafne decyzje – biznesowe jak i osobiste. Boisz się? To dobry znak, ponieważ zmiany, które widzisz za oknem nie są niczym innym, jak… wyzwaniem – wyzwaniem inteligentnego życia. Czy odważysz się je podjąć? Pomożemy Ci. Czytaj dalej lub już teraz skontaktuj się z nami i spytaj o Inteligent Life.

Wojciech Eichelberger

fot. Łukasz Król

Aby skutecznie działać i nadążać za zmianami lub je wyprzedzać, musimy działać… inteligentnie. Dlatego stworzyliśmy Inteligent Life – program, który uwalnia inteligencję – potencjał osobisty na wszystkich poziomach. Zachęcam do podjęcia wyzwania już teraz oraz do kontaktu.

Wojciech Eichelberger

Nasze rozwiązanie to kompleksowy program rozwojowy odpowiadający na palące potrzeby menedżerów. Inteligent Life wprowadza nowoczesne metody zarządzania do Twoich codziennych nawyków. Dzięki temu nauczysz się:

 • Inteligentnie zarządzać emocjami i relacjami z ludźmi.
 • Inteligentnie zarządzać wartościami, celami i przekonaniami.
 • inteligentnie zarządzać ludźmi i organizacjami.
 • Inteligentnie zarządzać swoim życiem.
Program Inteligent Life jest dostępny wyłącznie w dopasowanej do indywidualnych potrzeb formie zamkniętej dla firm, by zaszczepić potencjał zmiany w całej organizacji. Skontaktuj się z nami i podejmij wyzwanie.
Skontaktuj się

Dowiedz się więcej o Inteligent Life – o 7 modułach, które poprawią efektywność Twoją i Twojej organizacji. Przeczytaj program, sprawdź, jak wyglądają zajęcia oraz poznaj korzyści, które przynosi. W zależności od Twoich potrzeb możemy tak dostosować cele kształcenia, by efekty i zmiany w Twojej firmy stały się częścią proefektywnej kultury organizacyjnej.

Zarządzanie emocjami

Zarządzanie emocjami

Program szkolenia został stworzony by pomóc Uczestnikom w zwiększaniu efektywności i satysfakcji zawodowej oraz tworzeniu coraz większej wartości w ich pracy w dzisiejszym pełnym stresu świecie biznesu. Program ten opiera się na pracy psychologów Daniela Golemana, Richarda Boyatzisa oraz Petera Saloveya.

Cel szkolenia

Zwrócenie uwagi na rolę i znaczenie kompetencji emocjonalnych jako źródle naszej siły i podstawy do wychodzenia z kryzysowych sytuacji.

Korzyści

Uczestnicy szkolenia nabywają szereg praktycznych umiejętności:

 • Monitorowania poziomu własnych emocji
 • Optymalnego wykorzystywania informacji o emocjach innych i otoczenia
 • Kontrolowania i przekształcania energii płynącej z emocji w założonym przez siebie kierunku
 • Umiejętności rozpoznawania wczesnych sygnałów ostrzegawczych przy zbliżających się znakach wybuchu emocjonalnego
 • Zarządzania konfliktami
 • Wywierania wpływu na emocje innych

Zawartość

W trakcie szkolenia realizowany jest program nabywania wiedzy i umiejętności w czterech obszarach kompetencji osobistych:

Samoświadomości – osoby posiadające tę kompetencję są świadome własnych emocji, posiadają dużą wiedzę na temat swoich mocnych i słabych stron i są otwarte na informację zwrotną.

Samokontroli – osoby pokazujące tę kompetencję kontrolują nastroje i impulsy emocjonalne, wiedzą, jakie rzeczy wyprowadzają je z równowagi oraz potrafią zmieniać strategię działania pod wpływem sytuacji.

Świadomość społeczna – osoby pokazujące tę kompetencję adekwatnie oceniają to co mówią do nich inni poprzez słowa, język ciała lub specyficzne wyrażenia. Wyczuwają, co czują inni i wiedzą co zrobić w danej chwili. Rozumieją też różne punkty widzenia.

Umiejętności społeczne: osoby pokazujące tę kompetencję pracują z innymi ludźmi tworząc wzajemne korzystne rozwiązania. Są bardzo dobrymi członkami zespołów i potrafią rozwiązywać konflikty. Potrafią umiejętnie popchnąć ludzi w założonym przez siebie kierunku.

Wzmocnienie kompetencji w tych obszarach jest kluczem do uczenia się nowych, bardziej skutecznych zachowań i eliminowania tych, które Nas ograniczają. Daje to możliwość osiągania trudnych celów zawodowych przy zachowaniu równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym.

Menedżer 4x4

Menedżer 4x4

Menedżer 4×4  to warsztaty podnoszenia efektywności i kompetencji osobistych menedżerów.

Dla kogo:

 • Dla Menedżerów, którzy:
 • mają pełnić w organizacji rolę – „wzorca postępowania” lecz ich rozwój wymaga jeszcze ukierunkowanego wsparcia
 • Dla Menedżerów, u których obserwuje się:
 • Obniżoną świadomość własnego wpływu na otoczenie (zespół, środowisko);
 • Obniżoną świadomość własnego wpływu na obieg informacji w tym także samodzielne poszukiwanie;
 • Obniżoną odpowiedzialność za własną efektywność („to nie ja, to oni”)
 • Wymagającą poprawy zdolność do zarządzania własnymi emocjami

 

Cel:

Dojrzały, świadomy siebie i innych, odpowiedzialny Menedżer, który podejmuje trafne decyzje, adekwatne do realiów, w których działa

Jak działa proces „4×4 Menedżer”?

Etapy procesu:

 • Pomiar rozwijanych kompetencji przed rozpoczęciem i po zakończeniu (DC)
 • 4 etapy – efektywny proces zmiany

Przebiego pojedynczego etapu:

 • Wersja minimum 4 sesje po 2 dni warsztatów
 • Wersja optymalna: 4 sesje po 2 dni warsztatów + 8 sesji coachingu indywidualnego dla każdego uczestnika
 • Grupa: optymalna wielkość grup 8-12 osób

Coaching zdrowia

Coaching zdrowia

Dla kogo:

 • Osoby, które chcą wprowadzić do swojego życia więcej harmonii i równowagi, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju dbając także o swoje ciało, zdrowie oraz osobiste potrzeby.
 • Osoby, które doświadczają przeciążenia lub wypalenia.
 • Osoby, które stawiają sobie cele związane z poprawą stanu zdrowia lub chcą wprowadzić korzystne zmiany w swoim stylu życia, sprzyjające polepszeniu kondycji psychofizycznej, sprawności czy sylwetki.
 • Osoby, które chcą być bardziej efektywne w swojej pracy i poszukują źródeł energii.
 • Wcześniejsi uczestnicy warsztatów „Zarządzanie energią życiową w stresie 8xO”, którzy chcą trwale zintegrować w swoim życiu zdobyte kompetencje antystresowe (Coaching indywidualny).

Korzyści dla osób biorących udział w szkoleniu:

 • odnajdą własną, indywidualną drogę do życiowej harmonii, wyznaczoną przez wewnętrzne potrzeby i wartości
 • zidentyfikują swoje źródła energii i witalności,
 • nauczą się traktować dbanie o potrzeby ciała i ducha jako element zrównoważonej gospodarki swoimi zasobami,
 • zweryfikują swoje przekonania związane z dbaniem o siebie,
 • wykreują własną wizję zdrowego stylu życia,
 • stworzą plan zdrowego stylu życia,
 • będą potrafili redukować poziom stresu,
 • zdobędą narzędzia pomocne dla utrzymania dobrej kondycji psychofizycznej i przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym.

Program koncentruje się na takich czynnikach jak:

 • Ocena poziomu równowagi życiowej
 • Wpływ dbania o swoje potrzeby na inne obszary życia
 • Indywidualne źródła witalności i energii
 • Identyfikacja zaniedbanych potrzeb
 • Wizja równowagi i harmonii
 • Wizja zdrowego stylu życia
 • Indywidualne wartości związane z harmonią i zdrowym stylem życia
 • Sposoby realizacji wizji i pomocne zasoby uczestników
 • Plan zdrowego stylu życia i działań zmierzających do przywrócenia równowagi
 • Podjęcie zobowiązania.

Metody pracy:

Team Coaching lub Coaching indywidualny, oparty na metodologii Coachingu Ericksonowskiego opartego na poszukiwaniu rozwiązania.

Czas trwania szkolenia:

Team Coaching: 8 godzin

Coaching indywidualny: sesje 50 min, długość procesu w zależności od indywidualnych potrzeb klienta, min. 3 miesiące dla wprowadzenia trwałych zmian w stylu życia.

Coaching życiowy

Coaching życiowy

Wyobraź sobie, że jesteś kapitanem statku, który stracił napęd i zgubił kierunek. Na twój pokład dociera pilot. Ale to nie jest typowy pilot, który po prostu pokaże Ci dokąd masz płynąć, jakie przeszkody ominąć. Ten pilot siada z Tobą przy stole, rozkłada stare i nowe mapy, sekstant, lunetę i zaczynacie rozmawiać o tym, jakie kierunki można wybrać, jakie wady i zalety mają dla Ciebie te wybory. Rozmawiacie o wiatrach, morzu, o gwiazdach. Pilot wciąga Cię w rozmowę o tym co dawniej mówiono o roli kapitana i co na ten temat mają do powiedzenia ludzie w innych niż Twoja stronach świata. Wasza rozmowa będzie trwała tak długo, aż kapitan czyli Ty poczuje, że odzyskał kontrolę nad swoim statkiem, wie jak przyspieszyć i może popłynąć w swoją stronę. (wg Gerda B. Achenbach’a)

Victor E. Frankl uczeń Freuda, wybitny psychiatra i twórca logoterapii opisuje poszukiwanie sensu życia jako podstawową ludzką potrzebę, z egzystencjalną pustkę spowodowaną utratą orientacji w życiu, jako jeden z powodów zaburzeń nerwicowych.

Każdy człowiek mierzy się z problemem sensu. Każdy człowiek w biegu swego życia staje wobec granicznych pytań o wolność, wierność, zdradę, miłość i przyjaźń, każdy musi skonfrontować się z bólem, winą i śmiercią.

Coaching, który proponujemy polega na tym, żeby wspólnie zajrzeć do starych i nowych map, do wypracowanych w historii zachodniej filozofii sposobów radzenia sobie z poszukiwaniem odpowiedzi na graniczne pytania i odnajdywania sensu w granicznych sytuacjach. Coach nikogo nie poucza, ale wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie, żeby pomóc w poszukiwaniu własnej odpowiedzi, odzyskaniu kontroli nad sobą, nad swoim światem żeby wyruszyć samodzielnie w dalszą drogę.

Zarządzanie czasem

Zarządzanie czasem

Każdy z nas ma tę samą ilość czasu. Każda godzina ma 60 minut, każda doba 24 godziny, tydzień 7 dni. A jednak pomimo tego niektórzy z nas czują, że mają czasu pod dostatkiem, podczas gdy inni są bardzo zabiegani, zestresowani, a doba jest dla nich zawsze zbyt krótka.

A więc wydaje się, że problemem nie jest ilość czasu, ale sposób, w który go doświadczamy, przeżywamy, a co za tym idzie sposób, w jaki go wykorzystujemy.

Podstawową umiejętnością w planowaniu czasem jest wyznaczanie priorytetów, czyli odróżnianie spraw pilnych i ważnych. Tak się na ogół składa, że nasze życie wypełnione jest wieloma sprawami, które uznajemy za pilne, ale mało ważne, natomiast o sprawach ważnych takich jak relacje z bliskimi, odpoczynek, rozwój osobisty mówimy, że są ważne, ale mogą jeszcze poczekać.

Warsztat jest przede wszystkim okazją do doświadczania i głębokiego zapytywania – Co jest dla mnie najważniejsze?”

Dla kogo:

 • Dla wszystkich osób, które chcą przyjrzeć się swoim marzeniom, celom i priorytetom lub nie mogą ich odnaleźć.
 • Dla osób, które chcą się nauczyć wyznaczać jasne cele i poznać sposoby, które pomogą w ich realizacji.
 • Dla wszystkich, którzy chcą się rozwijać w tym obszarze.

Cele

 • Nabycie umiejętności wyznaczania celów i ich sprawniejszej realizacji
 • Nabycie umiejętności gospodarowania czasem i planowania
 • Odkrywanie tego, co dla nas najważniejsze
 • Oszczędzanie energii i zmniejszenie poziomu stresu
 • Budowanie bardziej satysfakcjonującego życia

Zawartość

 • Praca nad osobistymi priorytetami
 • Zasady dobrego zarządzania czasem
 • Marzenia, cele, wizje
 • Złodzieje czasu i przerywacze
 • Spowalniacze czasu i elementy relaksacji
 • Wyznaczanie i realizowanie celów

Metoda

Warsztat prowadzony metodami aktywnymi

Formy

 • 1 dzień 8 godzin (wersja skrócona)
 • 2 dni: 2×8 godzin (wersja pełna)

Asertywność

Asertywność

Uważamy, że asertywność, to coś więcej niż sztuka mówienia NIE. Jest to także sztuka mówienia TAK, MOGĘ lub CHCĘ bez sztuczności, poczucia winy, przymusu bądź lęku. Jest postawą życiową, która może zmienić jakość naszego życia. Brak asertywności jest równie nieprzyjemny jak życie w stresie i może wywoływać te same dolegliwości: depresję, frustrację, agresję, urazy, lęk przed ludźmi, dolegliwości somatyczne, a także niepowodzenia w związkach. W trakcie ćwiczeń warsztatowych uczestnicy dowiedzą się, że umiejętność asertywnej komunikacji jest przydatna zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.

Dla kogo: Warsztat stworzono z myślą o ludziach, którzy na co dzień podejmują wiele odpowiedzialnych decyzji i chcieliby je oznajmiać innym stanowczo, precyzyjnie i skutecznie.

Cele

 • Rozwijanie kompetencji osobistych wzmacniających samoocenę i poczucie własnej wartości
 • Kreowanie zdrowej kultury komunikacyjnej w firmie
 • Zapobieganie konfliktowym sytuacjom w relacjach z innymi ludźmi
 • Poprawa jakości życia zawodowego i osobistego, wzmocnienie oparcia w sobie

Zawartość

Warsztat składa się z czterech oddzielnych modułów.

I. Rozpoczniemy od lepszego poznania własnego ciała i sygnałów od niego płynących. Na tym etapie przekonamy się jak trudno być asertywnym mając napięte ciało, ściśnięte gardło, zaciśnięte pięści. Dowiemy się jak temu zaradzić, jak zaprzyjaźnić się z własnym „fizycznym JA”.

II. W module drugim „JA emocjonalne” poznamy mapę swoich uczuć i emocji, nauczymy się rozpoznawać sygnały płynące od innych, przekonamy się, że emocje w kontaktach z nimi mogą pomagać lub szkodzić i że w gruncie rzeczy to zależy od nas. Zobaczymy jak emocje wpływają na podejmowane przez nas decyzje i strategie rozwiązywania problemów.

III. W module trzecim „JA myślące” będziemy, między innymi, trenować odróżnianie myśli od uczuć, będziemy poznawać techniki skutecznej ochrony własnych granic osobistych i interesów oraz respektowania granic i interesów innych osób. Poznamy prawa człowieka asertywnego i techniki pokonywania, w przyjazny sposób, oporu innych.

IV. W module czwartym „JA działające” przeprowadzimy serię ćwiczeń integrujących wszystkie poziomy JA. Mówiąc obrazowo „zakotwiczymy” asertywność w ciele, emocjach i myślach. Dowiemy się praktycznych rzeczy o sobie – co już potrafimy, a co jeszcze powinniśmy przyswoić by być asertywnymi.

Metoda

Seminaria, ćwiczenia i trening nowych umiejętności, „roll-playing”, ćwiczenia transowe, wizualizacja, metafora.

Formy

Intensywny trening stacjonarny lub wyjazdowy.: od czwartku, godz. 16:00 do soboty, godz. 14:00 (łącznie ok. 24 godz. warsztatowych) Treningi jednodniowe: 6 kolejnych spotkań, raz w tygodniu po 4 godziny

Forma realizacji programu może mieć charakter zamknięty, bądź otwarty.

Klientów indywidualnych zapraszamy na treningi otwarte w siedzibie IPSI.

Terminarz treningów otwartych dla Firm i Klientów indywidualnych zamieszczony jest na naszej stronie internetowej.

Zarządzanie zmianą i komunikacja

Zarządzanie zmianą i komunikacja

Zmiany organizacyjne wymagają szczególnie dużo od menedżerów. Od ich kompetencji zależy efektywność, tempo i dokładność realizacji zamierzonych zmian. Doskonalenie kompetencji behawioralnych i komunikacyjnych kadry zarządzającej może wpłynąć pozytywnie na podwładnych i przyczynić się do poprawy atmosfery, zmniejszenia poziomu stresu, a w rezultacie do efektywniejszego przeprowadzenia zmian. Szkolenie ma na celu nauczenie menedżerów konkretnych umiejętności, które będą mogli przełożyć na funkcjonowanie w pracy, w kierowaniu zespołem, w organizacji w okresie zmian.

Cele

nauczenie metod oddziaływania psychologicznego w sytuacji zmian organizacyjnych.

 • Większa efektywność w roli lidera w okresie zmian organizacyjnych
 • Wzmocnienie kompetencji związanych z przywództwem, kierowaniem zespołem i motywowaniem pracowników
 • Poprawa efektywności komunikacji
 • Poprawa odporności na stres
 • Umiejętność budowania środowiska pracy wolnego od nadmiernego stresu
 • opanowanie praktycznych umiejętności związanych z:
 • przewagą energetyczną w kontakcie:
 • Zasilanie energetyczne
 • Oszczędzanie i kanalizowanie energii
 • Regeneracja
 • komunikacją i motywacją do współpracy:
 • Porozumienie bez przemocy
 • Język konfliktu i język współpracy
 • zasadami komunikacji i kontaktu w sytuacjach pomagania i wspierania.
 • utrzymaniem „wysokiej formy” w obliczu zmian organizacyjnych, co wydatnie przyczynia się do wzrostu efektywności w zarządzaniu.

Dla kogo

 • Dla menedżerów i liderów zespołów
 • Dla tych, którzy chcą adekwatnie reagować w sytuacji zmian organizacyjnych
 • Dla tych, którzy pragną motywować innych
 • Dla osób bardzo aktywnych, działających pod presją czasu, odpowiedzialnych za funkcjonowanie firmy, które mają trudność ze znalezieniem czasu na odnowę swoich zasobów energetycznych

Metoda

Szkolenie składa się z trzech głównych części. Pierwsza jest poświęcona aspektowi energetycznemu komunikacji i wywierania wpływu. Druga dotyczy świadomościowego aspektu komunikacji i bazuje na podejściu i technikach znanych jako „Porozumienie bez przemocy”. Trzecia część koncentruje się na komunikacji z obszaru pomagania.

Forma

Czas trwania: 2 dni

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Zastanawiasz się, jak możemy Ci pomóc? Chcesz otrzymać szczegółową ofertę? Skontaktuj się z nami już teraz. Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania – szybko i kompleksowo.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (dalej RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych: adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu, w celu wzięcia udziału w warsztatach organizowanych przez Instytut Psychoimmunologii Labolatorium Efektywności Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych