IPSI / Komunikacja i emocje / Trudne rozmowy: jak być skutecznym pod presją
Trudne rozmowy: jak być skutecznym pod presją

Trudne rozmowy: jak być skutecznym pod presją

3Znowu dałeś się ponieść emocjom?

Czy wiesz, dlaczego w trudnych sytuacjach pod wpływem stresu nie zachowujesz się racjonalnie, spokojnie? Dlaczego często reagujesz emocjonalnie? Albo dlaczego dajesz się wciągnąć w emocje Twojego rozmówcy? Odpowiedź wydaje się prosta – ponieważ silne emocje i stres, którym wtedy ulegasz to uniemożliwiają.

Kiedy zestresowany z kimś rozmawiasz, dosłownie tracisz głowę, ponieważ krew odpływa z ośrodków odpowiedzialnych za racjonalne myślenie do twojego „mózgu emocjonalnego”. To on przejmuje kontrolę nad twoim zachowaniem. Jak to zmienić? Jak kontrolować emocje swoje i rozmówcy? Jak przeprowadzić trudną rozmowę spokojnie, do końca, osiągając zamierzony cel?

Opanuj sztukę prowadzenia trudnych rozmów

Weź udział w warsztatach Trudne rozmowy i przestań się obawiać, że po raz kolejny zareagujesz emocjonalnie i nie dasz rady skutecznie stawić czoła trudnym reakcjom twojego rozmówcy.

Dzięki warsztatom będziesz:

 • Świadomie potrafił kontrolować własne negatywne reakcje emocjonalne.
 • Znał mechanizm działania stresu, który pojawia się w sytuacji trudnej rozmowy i jego wpływu na Ciebie.
 • Wiedział jak skutecznie utrzymać koncentracje na celu i przedmiocie rozmowy, pomimo pojawiających się silnych emocji.
 • Umiał skutecznie radzić sobie z negatywnymi reakcjami emocjonalnymi rozmówcy (złość, agresja, frustracja, smutek, żal, rozpacz).
 • Potrafił kontrolować emocje tak, aby rozmowa przebiegała w pożądanym przez Ciebie kierunku i osiągała określony cel merytoryczny.
 • Umiał „przełączać” rozmówcę z poziomu reakcji emocjonalnych na poziom merytoryczny rozmowy.
 • Umiał radzić sobie z różnego typu trudnymi zachowaniami (obiekcje i zastrzeżenia, zachowania roszczeniowe, forsowanie swojego stanowiska, opór psychologiczny i niechęć) w trakcie prowadzenia ważnych rozmów.
 • Wiedział jak ćwiczyć uważność i koncentrację, potrzebną do wczesnego identyfikowania sygnałów reakcji emocjonalnych, Twoich własnych jak i rozmówcy.
Zgłoś udział

To rozwiązanie Twoich problemówsukces

Warsztaty pomogą Ci szczególnie, jeśli jesteś:

 • Przedstawicielem handlowym i medycznym
 • Pracownikiem obsługi klienta i działów reklamacji
 • Menedżerem
 • Osobą pomagającą innym (lekarzem, pielęgniarką, psychologiem, coachem, terapeutą)
 • Osobą, która chce skutecznie prowadzić trudne rozmowy
Wojciech Eichelberger

fot. Łukasz Król

Warsztat Trudne rozmowy pozwoli Ci spojrzeć na problemy i wyzwania z innej strony, a przede wszystkim znaleźć konkretne rozwiązania przydatne w życiu prywatnym i w pracy. Zapraszam do udziału w najbliższym warsztacie.

Wojciech Eichelberger

Program

Nowy 2-dniowy program dodatkowo wzbogacony jest o typologię i analizę psychologiczną trudnych rozmówców, większą ilość ćwiczeń praktycznych oraz głębszą i bardziej obszerną analizę realnych przypadków proponowanych przez samych uczestników.

Nad szkoleniami i warsztatami realizowanymi przez Instytut Psychoimmunologii czuwa i sprawuje merytoryczną kontrolę Wojciech Eichelberger – jeden z czołowych polskich psychoterapeutów.

Program

Program

TRUDNE ROZMOWY
JAK SKUTECZNIE ROZMAWIAĆ POD PRESJĄ I W STRESIE

Nowy 2-dniowy program zajęć :

DZIEŃ 1:

10:00 – 18:00

 1. Dlaczego w sytuacjach konfliktowych, w stresie, tak trudno myśleć racjonalnie – co to jest „porwanie emocjonalne” ? Co zrobić, żeby sobie z tym poradzić – proces komunikacji w sytuacji stresu i napięcia, model Inteligencji Emocjonalnej oraz neurofizjologia emocji i budowa mózgu.
 2. Klasyfikacja (mapa) trudnych sytuacji i rozmów pod kątem silnych emocji i stresu, które towarzyszą takim rozmowom.
 3. Trudne zachowania innych osób, które wytracają nas z równowagi, powodując nasze reakcje emocjonalne (Model 7 Kategorii Trudnych Zachowań – autoanaliza) – świadome rozpoznawanie i nazywanie tych zachowań.
 4. Typy psychologiczne a trudne zachowania innych osób, z którymi mam kłopot. Z kim mam szczególną trudność w relacji, w trakcie trudnej rozmowy ?
 5. Twoje własne typowe reakcje emocjonalne w sytuacji napięcia, stresu, jako odpowiedź na trudne zachowania innych w trakcie prowadzenia ważnych i trudnych rozmów:
 • wychwytywanie sygnałów na poziomie ciała i umysłu
 • techniki samokontroli emocji (świadomy oddech przeponowy, uważność, koncentracja i nazywanie emocji)
 • reagowanie z poziomu EGO Bólu, jako główny problem – jak zatrzymać ten proces i nie nakręcać własnej reakcji emocjonalnej
 1. Właściwe i świadome reagowanie – koncentracja na celu i przedmiocie rozmowy i wybór właściwej strategii zachowania.

DZIEŃ 2:

10:00 – 16:00

 1. Różne kategorie trudnych zachowań: obiekcje i zastrzeżenia, opór i niechęć, sytuacje roszczeniowe, konflikt interesów – strategie działania.
 2. Kontrola i zarządzanie emocjami rozmówcy w trakcie trudnej rozmowy (Model 3 Poziomów Komunikacji i Model Komunikacyjnego Aikido):
 3. Sterowanie procesem komunikacji poprzez świadomą akceptacje i odzwierciedlanie emocji rozmówcy.
 4. „Przełączanie” rozmowy na poziom merytoryczny, gwarantujący skuteczność porozumienia i osiągnięcie celu rozmowy.
 5. „Zdrowa” (ograniczona) empatia w radzeniu sobie z trudnymi emocjami i zachowanymi rozmówcy.
 6. Typy psychologiczne trudnych rozmówców i odpowiednie strategie postępowania.
 7. Analiza przypadków podchodzących z życia zawodowego uczestników i szukanie konkretnych rozwiązań.
 8. Podsumowanie i zakończenie zajęć.

Metodologia

Poznaj metodologię szkolenia.

Metodologia

Metodologia

 • interaktywny wykład
 • dyskusja w grupie
 • ćwiczenia indywidualne i w parach
 • analiza przypadków
 • odgrywanie ról (scenki)
 • wypracowywanie rozwiązań konkretnych problemów
 • autoanaliza i feedback

8 kluczowych kompetencji, które zdobędziesz

Podczas warsztatów nabędziesz 8 kluczowych kompetencji, które poprawią Twoją efektywność w trudnych sytuacjach.

8 kluczowych kompetencji

8 kluczowych kompetencji

SAMOŚWIADOMOŚĆ SWOICH OBSZARÓW TRUDNOŚCI. Bycie świadomym określonych sytuacji, ich specyfiki i osób z którymi mamy problemy w rozmowach, w kontaktach oraz przyczyn i mechanizmów, które za tym stoją.

SAMOŚWIADOMOŚĆ I SAMOKONTROLA WŁASNYCH REAKCJI EMOCJONALNYCH. Bycie świadomym własnych negatywnych reakcji emocjonalnych i potencjalnych zachowań z poziomu Ego Bólu oraz świadome i umiejętne mieszczenie tych emocji w sobie.

WŁAŚCIWE REAGOWANIE. Kontrolowanie własnych emocji i nie reagowanie z poziomu osobistego (Ego Bólu) oraz świadomy wybór właściwych zachowań adekwatnych do sytuacji, osoby oraz zgodnych z celem i przedmiotem rozmowy.

KONTAKT I WYWIERANIE WPŁYWU W SYTUACJACH TRUDNYCH. Podejmowanie właściwych strategii komunikacji i kontaktu z rozmówcą, umożliwiających opanowanie i kontrolę jego reakcji emocjonalnych oraz zapewniających skuteczne przełączanie tej osoby z poziomu osobistego na poziom merytoryczny, umożliwiający zrealizowanie celu rozmowy.

BUDOWANIE I ZARZĄDZANIE RELACJĄ DŁUGOFALOWĄ. Diagnozowanie kluczowych cech i potrzeb psychologicznych osób, ich systemu przekonań, motywacji i odpowiedni dobór strategii komunikowania się i kontaktu, adekwatnych do wyżej wymienionych obszarów w celu utrzymywania trwałej, długoterminowej relacji.

ZARZĄDZANIE STRESEM I UTRZYMYWANIE ODPOWIEDNIEGO POZIOMU NAPIECIA. Znajomość mechanizmów działania stresu i prawidłowego cyklu zrządzania własną energią oraz technik (ćwiczeń) z tym związanych w kontekście utrzymywania optymalnego poziomu napięcia
i mobilizacji, gwarantującego sprawne zarządzanie własnymi emocjami.

KONTAKT ZE SOBĄ. Bycie otwartym, uważnym i pełnym akceptacji na pojawiające się sygnały z obszaru emocji, myśli oraz sygnały z poziomu ciała, z jednoczesnym respektowaniem własnych potrzeb, własnego potencjału
i własnych ograniczeń.

UWAŻNOŚĆ I KONCNETRACJA. Zdolność do nieoceniającego, pozbawionego oczekiwań i założeń pozostawania w pełnym kontakcie z różnymi aspektami rzeczywistości wewnętrznej (umysł i ciało), jak i zewnętrznej (otoczenie i inni ludzie), przy jednoczesnym utrzymywaniu uwagi i skupienia na konkretnych aspektach takiego kontaktu.

Prowadzący

Zajęcia poprowadzi certyfikowany trener IPSI, ekspert w dziedzinie zarządzania relacjami, konsultant wielu firm i organizacji.

Krzysztof Kaluta

Krzysztof Kaluta

Krzysztof KalutaPsycholog, konsultant, coach, psychoterapeuta. Stypendysta Instytutu Psychologii Zorientowanej na Proces im. C.G. Junga w Zurichu. Współpracował z takimi firmami doradczymi, jak Chiltern Consultancy Int., czy Right Management Manpower Group. Od wielu lat prowadzi szkolenia, coaching oraz projekty konsultingowe dla firm i międzynarodowych korporacji. Realizuje również projekty edukacyjne dla środowiska medycznego (między innymi jest współautorem razem z Wojciechem Eichelbergerem cyklu warsztatów na podstawie książki Być lekarzem być pacjentem). Udziela się w mediach: Twój Styl, Elle Magazine, Uroda Życia, Onet, TVP2, Polsat, TV Puls.

Opinie Uczestników

 • Uważam, że model trzech poziomów komunikacji jest bardzo użyteczny i pozwala spojrzeć na problemy w porozumiewaniu się w szerszej perspektywie. Dzięki warsztatowi zobaczyłam, że wiele moich trudnych rozmów odbywało się na osobistym poziomie. Agnieszka Świderek, uczestniczka warsztatów.
 • Bardzo inspirujące warsztaty, pozwalające zrozumieć dlaczego nazbyt często dajemy się ponieść emocjom i uczące jak stworzyć przestrzeń do świadomej komunikacji. Ewa, uczestniczka warsztatów.
 • Dla mnie warsztat bardzo przydatny, przystępnie, jasno podany schemat w jaki mogę wpisać każdą rozmowę i wyznaczyć obszar, w którym bezpiecznie i z dobrym efektem dopuszczę poruszanie się. Nie zdawałam sobie sprawy, że funkcjonuję na dwóch poziomach: merytorycznym i emocjonalnym, więc odkrycie istnienia poziomu kontaktu – bardzo pomocne! Polecam warsztat szczególnie osobom, które nie chcą aktualnie, szczegółowo i przez wiele kolejnych lat analizować przyczyn własnych zachowań, natomiast chcą je zmienić i są gotowe na włożenie określonego wysiłku. Praktyczne narzędzie do ćwiczeń własnego mózgu, nie do znalezienia na siłowni. Lekarz neurolog, uczestnik warsztatów.
 • To były bardzo ciekawe zajęcia, to co się dowiedziałam mogę wykorzystać w mojej pracy i w życiu prywatnym. Patrycja Piasecka psycholog, uczestnik warsztatów.
 • Godny polecenia warsztat dla osób, które często  uczestniczą lub prowadzą trudne rozmowy. Zaprezentowane  sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresowych znajdują zastosowanie zarówno  w pracy, jak i w domu. Polecam sposób prowadzenia szkolenia, prowadzący przez kilka godzin przekazuje treść w  sposób profesjonalny i ciekawy, jednocześnie samoistnie wciągając do dyskusji i wyrażania opinii  przez całą grupę. Pracownik korporacji, uczestnik warsztatu.
 • Warsztat był  dla mnie bardzo pomocny, dzięki niemu dowiedziałam się jak można prowadzić trudne rozmowy zarówno w życiu prywatnym jaki i zawodowym bardziej świadomie, będąc w kontakcie zarówno z własnymi odczuciami jak i dostrzegając emocje rozmówcy. Dzięki temu, że już rozumiem  jakie ma to znaczenie,  wiem jak  należy zmierzać  do poziomu merytorycznego, choć zdaję sobie sprawę, że nie jest to łatwe. Chętnie wezmę udział w kontynuacji, żeby  dowiedzieć się więcej i poćwiczyć nowe umiejętności. Lekarz pulmonolog, uczestniczka warsztatu.
 • Zajmujący sposób prowadzenia szkolenia poprzez jasny przekaz prowadzącego.
 • Zupełnie nowe spojrzenie na komunikację między ludźmi! Warsztat absolutnie godny polecenia! Z perspektywy krótkiego czasu po jego zakończeniu już widzę efekty – ćwiczenie w praktyce otrzymanej wiedzy nie tylko poprawia relacje z ludźmi ale w magiczny sposób wpływa na mój wewnętrzny spokój. Dziękuję! Magdalena, prawnik, właściciel kancelarii prawnej.
 • Po kursie „Trudne rozmowy” wreszcie zrozumiałem mechanizmy międzyludzkiej konwersacji. Pierwsze dni po szkoleniu były dla mnie zupełnie nowym doświadczeniem podczas trudnych rozmów z partnerami biznesowymi, klientami i pracownikami. Kurs tak mnie pozytywnie zmienił, że postanowiłem wysłać na niego swoich pracowników w celu poprawienia wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji w firmie. Manager i właściciel firmy branży IT.
 • Bardzo fajnie i szeroko ujęty temat, spójnie pokazany od biochemicznych podstaw naszego reagowania aż do konkretnych technik poprawiających komunikację. Warsztaty poprowadzone znakomicie, naprawdę dobrze spożytkowane i czas i pieniądze! Wojciech J.
 • Jestem pod ogromnym wrażeniem kondycji intelektualnej prowadzącego zajęcia. Osiem godzin pełnego skupienia na uczestnikach. Płynne przechodzenie przez kolejne punkty programu z równoczesną otwartością na wypowiedzi „kursantów”, skutkującą bieżącym dostosowywaniem treści warsztatów do problemów ujawniających się w tych wypowiedziach. Barbara

Wersja dla firm

Warsztaty Trudne rozmowy są dostępne również w wersji in-company – dla firm, które inwestują w podnoszenie kompetencji osobistych pracowników.

Jeśli chcesz, by Twój zespół nauczył się działać w sytuacjach kryzysowych, zarządzać relacjami oraz funkcjonować pod presją oraz w stresie i dzięki temu osiągał ponadprzeciętne wyniki, skontaktuj się z nami już dziś. Przygotujemy rozwiązanie specjalnie dla Ciebie i Twojej firmy.

Prześlij zapytanie poprzez formularz po prawej stronie, a skontaktuje się z Tobą nasz menedżer do spraw projektów zamkniętych.

Imię i nazwisko (wymagane)

Firma (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (dalej RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych: adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu, w celu wzięcia udziału w warsztatach organizowanych przez Instytut Psychoimmunologii Labolatorium Efektywności Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Pakiet podstawowy zawiera:

 • Udział w warsztatach Trudne rozmowy
 • Egzemplarz materiałów dla uczestnika warsztatów
 • Certyfikat potwierdzający udział w warsztatach

Pakiet rozszerzony

Wybierz wersję rozszerzoną, a dodatkowo otrzymasz indywidualną konsultację z ekspertem, pogłębiającą treści warsztatu – 1 spotkanie.

Odzyskaj kontrolę nad emocjami już dziś

Data: 28-29 czerwca 2019
Godziny: 10:00-18:00
Miejsce: Siedziba IPSI, Sułkowskiego 9, Warszawa
Informacje: warsztaty@ipsi.pl

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Wybierz wersję warsztatów (wymagane)

Wybierz cenę warsztatów (wymagane)
Cena standardowaCena dla Klientów IPSI

Wersje warsztatów Trudne rozmowy Cena standardowa Cena dla klientów IPSI*
Wersja podstawowa 890 zł brutto 690 zł brutto
Wersja z pakietem rozszerzonym 1050 zł brutto 850 zł brutto
*Aby stać się klientem IPSI i skorzystać z ceny zniżkowej wystarczy chociaż raz wziąć udział w naszych warsztatach lub konsultacjach.

Pomóż nam działać skuteczniej i powiedz, jak dowiedziałeś się o warsztatach?

Dodatkowe informacje: dane do faktury, telefon, dodatkowe kontakty

Akceptuję regulamin szkoleń i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (dalej RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych: adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu, w celu wzięcia udziału w warsztatach organizowanych przez Instytut Psychoimmunologii Labolatorium Efektywności Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych