Jeszcze chwila...

Życzenia wielkanocne

Życzę Wszystkim i sobie, abyśmy zainspirowani bolesnym doświadczeniem pandemii pojęli istotę Zmartwychwstania, a potem zapragnęli zmienić nasz świat tak, by odzwierciedlał nasze prawdziwe, wspólne wszystkim ludziom, potrzeby i aspiracje.

Wojciech Eichelberger