IPSI / Szkolenia dla firm / Quest – Twoja droga do sukcesu

Quest – Twoja droga do sukcesu

 • Czy chcesz osiągnąć sukces?
 • Czy pragniesz, by praca zapewniała Ci godne wynagrodzenie oraz godny byt?
 • Czy szukasz równowagi między życiem zawodowym i prywatnym?
WYZWANIE: weź udział w Quest! Ta wyprawa zmieni Twoje życie i pomoże odnieść sukces. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej lub skontaktuj się z nami już teraz.

Jeśli należysz do szczęśliwców, którym już udało się osiągnąć sukces – mimo, że uciekasz – doganiają Cię kolejne pytania… Co dalej? Co teraz? Co robić? Oznacza to, iż już czas rozpocząć wyprawę – Quest, stawić czoła pytaniom i znaleźć odpowiedzi. Czy warto? Gdy wyruszysz, pozostaniesz wędrowcem i odkrywcą na zawsze…

Wojciech Eichelberger

fot. Łukasz Król

Przeszliśmy tę drogę. Łowca głów, coach i psychoterapeuta – zaczęliśmy rozmawiać o pytaniach, które nam się zadaje – o sukces, równowagę, szczęście. Quest to nasze odpowiedzi – uwzględniające 3 różne perspektywy. Sami nadal wędrujemy. Dołącz do nas już dziś.

Wojciech Eichelberger

 

Czym jest Quest? To unikalny program rozwojowy przygotowany przez polsko – francuską grupę NEF – QUEST. Jego autorami są międzynarodowi eksperci w obszarze zarządzania oraz rozwoju: Francois Nail, Pierre Forthomme i Wojciech Eichelberger. Quest odpowiada na codzienne dylematy menedżerów średniego i wysokiego szczebla oraz daje niezbędne narzędzia, by mogli czerpać większą satysfakcje z życia zawodowego i prywatnego na 3 poziomach:

 • Poszukiwań wewnętrznych i osobistych
 • Poszukiwania rozwiązań w relacjach z otoczeniem
 • Poszukiwania rozwiązań systemowych dla całej organizacji
Program Quest jest dostępny wyłącznie w dopasowanej do indywidualnych potrzeb formie zamkniętej dla firm, by zaszczepić potencjał zmiany w całej organizacji. Skontaktuj się z nami i podejmij wyzwanie.

Chętnie opowiemy Ci więcej o Quest i korzyściach, które możesz odnieść, wyruszając na wyprawę. Spotkajmy się i porozmawiajmy, jak pomóc Twojej organizacji.

Skontaktuj się

Dowiedz się więcej o Quest. Przeczytaj program, sprawdź, jak wyglądają zajęcia oraz poznaj korzyści, które przynosi. W zależności od Twoich potrzeb możemy dostosować cele kształcenia oraz odpowiednio rozłożyć akcenty, by efekty i zmiany w Twojej firmy stały się częścią proefektywnej kultury organizacyjnej.

Program Quest

Program Quest

Program Quest składa się z 8 sesji, z których każda jest poświęcona jednej z 8 kompetencji niezbędnych do rozwinięcia swojego potencjału oraz z sesji wstępnej i gry podsumowującej.

Sesja wstępna czyli kluczowy, początkowy moment, kiedy prezentowana jest filozofia Quest i sposób działania zwiększający efektywność osobistą pracowników organizacji.

Pokora czyli ciekawość i otwartość na to co nieznane, akceptowanie niewiedzy, uznawanie kompetencji innych oraz zdolność do twórczej, krytycznej autorefleksji – pokora jako przeciwieństwo dumy i arogancji.

Autonomia czyli wewnętrzny mocny rdzeń dający poczucie oparcia i niezależności, umożliwiający zdrowy dystans do przypadkowych i przemijających okoliczności – autonomia jako przeciwieństwo uzależnienia.

Wizja czyli jasna świadomość swoich najistotniejszych aspiracji, potrzeb i zapomnianych marzeń oraz umiejętność skupienia się na pożądanym stanie rzeczywistości – wizja jako przeciwieństwo zaślepienia.

Wiara czyli niezłomność i determinacja w realizowaniu celów i aspiracji, zarówno w obszarze orgnaizacyjnym, jak i osobistym – wiara jako przeciwieństwo zwątpienia.

Odwaga czyli zdolność do podejmowania dobrze skalkulowanego ryzyka, do przekraczania lęku przed trudnym i nieznanym oraz działania pod presją – odwaga jako przeciwieństwo lęku i poczucia winy.

Świadomość czyli zdolność do oglądania siebie oraz innych ludzi i świata z lotu ptaka, skąd łatwiej zobaczyć wzory zarysowane na dużych przestrzeniach i w długich odcinkach czasu – świadomość jako przeciwieństwo egocentryzmu.

Współczucie czyli zdolność do współodczuwania, rozumienia uczuć, potrzeb i sytuacji, oraz do pogodnego poświęcenia, uznawania potrzeb innych za ważniejsze od własnych – współczucie jako przeciwieństwo gniewu i żalu.

Wolność czyli twórcza synteza wszystkich poprzednich kompetencji stanowiąca punkt wyjścia i cel sam w sobie dojrzałych liderów – wolność jako przeciwieństwo przymusu i obsesji.

Gra The Quest czyli interaktywna symulacja pozwalająca wykorzystać zdobyte umiejętności w praktyce – jej celem jest utrwalenie zdobytych informacji i kompetencji oraz lepsze zrozumienie dynamiki procesu samorealizacji.

Forma zajęć

Forma zajęć

Wszystkie zajęcia cechuje bardzo interaktywny, warsztatowy charakter – poszczególne moduły składają się z:

 • Krótkich części wykładowych
 • Dyskusji
 • Pracy indywidualnej
 • Pracy w parach
 • Ćwiczeń w grupie
 • Omówienie poszczególnych kompetencji
 • Posumowania

Wszystkie zajęcia odbywają się w małych grupach – od 4 do 16 osób – i mają charakter warsztatowo – seminaryjny. W wersji skróconej programu Quest każdy z 8 tematów wymaga minimum 2 godzin szkoleniowych plus 2 godzin przeznaczonych na grupową Grę The Quest, a także 2 godzin na sesję wstępną, co razem daje około 20 godzin szkoleniowych.

Niemniej rekomendujemy zastosowanie pełnego modelu – według niego każdy z tematów wymaga minimum 4 godzin szkoleniowych plus 2 godzin na sesję wstępną, a także 4 godzin na grupową grę The Quest, co razem daje około 40 godzin szkoleniowych.

Korzyści

Korzyści

 • Uczestnicy zdobywają teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat kompetencji osobistych.
 • Uczestnicy uświadamiają sobie swoje mocne strony i rozwijają oraz wzmacniają pozostałe, aby proces generowania twórczych rozwiązań mógł przebiegać sprawniej i bez zakłóceń.
 • Uczestnicy otrzymują konkretne narzędzia umożliwiające monitorowanie i optymalizowanie procesu generującego twórcze rozwiązania.
 • Zwiększa się motywacja zespołu do podejmowania trudnych zadań wymagających nowatorskich rozwiązań.
 • Zwiększa się odporność zespołu na sytuacje wymagające niestereotypowych rozwiązań i zachowań.
 • Zwiększa się efektywność zespołu w codziennych zadaniach.
 • Wzrasta poziom ich satysfakcji z życia, zarówno na poziomie zawodowym, jak i osobistym.

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Zastanawiasz się, jak możemy Ci pomóc? Chcesz otrzymać szczegółową ofertę? Skontaktuj się z nami już teraz. Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania – szybko i kompleksowo.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (dalej RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych: adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu, w celu wzięcia udziału w warsztatach organizowanych przez Instytut Psychoimmunologii Labolatorium Efektywności Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Instytut Psychoimmunologii

Instytut Psychoimmunologii
Uwalniamy potencjał ludzi i organizacji. Pomagamy w budowaniu odporności na przeciążenia. Humanizujemy biznes. Skontaktuj się z nami już teraz.