Jeszcze chwila...

Coaching IPSI

Jak działać w zmieniającej się rzeczywistości? Jak radzić sobie z wyzwaniami i trudnościami, ze zmęczeniem i zniechęceniem, odnajdywać swoją drogę w pracy i życiu? Stawiać sobie i osiągać ambitne cele? Rozwijać twórcze relacje z ludźmi? Można zdać się wyłącznie na siebie, swoje siły i słabości, ale czy można samodzielnie wygrywać w codziennej walce? Jest jednak inna droga: rekomendujemy coaching, czyli wsparcie profesjonalistów, którzy potrafią pomóc w przeprowadzaniu pozytywnych zmian i osiąganiu ważnych celów w życiu zawodowym i osobistym

Coaching jest profesjonalnym partnerstwem pomiędzy coachem – osobą pomagającą oraz klientem – osobą, która musi skonfrontować się za zmianą w wymiarze osobistym lub zawodowym.

Czy to rozwiązanie dla Ciebie? Profesjonalny zespół coachów IPSI pomoże podjąć Ci właściwą decyzję. Skontaktuj się z nami już dziś.

 

Jakie korzyści przynosi coaching?

 • Ułatwia odnalezienie się w aktualnej sytuacji zawodowej i życiowej
 • Pozwala spojrzeć z nowej perspektywy na własne możliwości i szanse
 • Inspiruje do pogłębionego zrozumienia swoich potrzeb i dążeń
 • Pobudza do stawiania prze sobą ambitnych celów i pokonywania ograniczeń
 • Pomaga lepiej planować działania.
 • Wspiera w radzeniu sobie w – trudnych nawet – relacjach.
 • Utrzymuje wysoką pewność siebie w pełnionych rolach – zawodowych i prywatnych.

Coaching pomaga skoncentrować się na tym, co najważniejsze i uzyskać większą kontrolę nad własnym życiem. Przyspiesza uczenie się i zdobywanie nowych kompetencji, a przez większą koncentrację i świadomość własnych możliwości, prowadzi do lepszych decyzji i zmiany sposobu działania.

Coaching, bierze za punkt wyjścia sytuację danej osoby i pożądany kierunek zmian. Wspomaga osiąganie celów i skuteczność w działaniu. W życiu prywatnym pozwala pokonać trudności i odnaleźć drogę, w życiu zawodowym zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, liderom ułatwia rozwinięcie kompetencji przywódczych i odnoszenie sukcesów.

Coaching koncentruje się na celach i efektywności, a punktem wyjścia jest sytuacja danej osoby i pożądany kierunek rozwoju. Wielu liderów, jest dzięki temu w stanie podwyższać kompetencje i odnosić sukcesy. Zachęcam do wspólnej zmiany i zapraszam do kontaktu.

Wojciech Eichelberger

Sprawdź, jak dokładnie wygląda proces coachingu i jak może pomóc Ci rozwinąć Twoje kompetencje poprawiając sytuację zawodową i jakość życia.

 • Coaching zaczyna się od rozmowy wstępnej, której celem jest zapoznanie się z aktualnymi wyzwaniami i możliwościami klienta, zdefiniowanie zakresu relacji, priorytetów i konkretnych celów.
 • Proces coachingu podzielony jest na spotkania (osobiste lub telefoniczne), z zadaniami do wykonania przez klienta pomiędzy tymi spotkaniami. Coach może dostarczać zasobów w formie literatury, która pomaga klientowi myśleć i działać.
 • Długość relacji zależy od potrzeb i preferencji klienta. Zwykle jest to relacja wielomiesięczna, ale wyjątkowo coaching może ograniczyć się do jednego spotkania. Relacja coachingu ustaje w momencie realizacji ustalonych celów.
 • Istnieją różne metody oceny postępów i poziomu realizacji celów. Celowe jest odwołanie się do obiektywnych kryteriów oceny. Korzystne jest ustalenie celów coachingu w formie pożądanego poziomu umiejętności.
 • Coaching koncentruje się na wizji sukcesu, a nie na usuwaniu problemów. Prostymi środkami mobilizuje myślenie o możliwościach i działanie nastawione na cele.

Rezultaty:

 • Aby osiągnąć pożądaną zmianę klient musi uaktywnić i wzmocnić swoje silne strony. W coachingu identyfikacja i realizacja potencjału jest dużo ważniejsza niż jego możliwe błędy i słabe strony.
 • Wyniki coachingu zależą od intencji, wyborów, decyzji i działań klienta, które coach wspiera swoją kompetencją i doświadczeniem. Powstaje kwestia, które możliwości mają być wykorzystane i jak je zrealizować. Wybór zależy od klienta. Coach może tylko rozszerzać perspektywę, uświadamiać zarówno osobisty potencjał danej osoby, jak i prawdopodobne konsekwencje wyborów.
 • Coach towarzyszy i zachęca, służy jako punkt odniesienia, jako ktoś, z kim można wspólnie przygotować plan działania, odbyć próbę generalną, a po wykonaniu planu podsumować wyniki i wyciągnąć wnioski.
 • Obecność coacha ośmiela i zobowiązuje do działania. Częstsze działanie, przerywane refleksją, przyśpiesza proces uczenia się. W rezultacie klient uczy się szybciej, szybciej wypróbowuje swoje pomysły w realnych sytuacjach życiowych i w trakcie tego procesu staje się efektywniejszy w życiu.

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Zastanawiasz się, jak możemy Ci pomóc? Chcesz otrzymać szczegółową ofertę? Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania – szybko i kompleksowo.

Skontaktuj się już dziś!