Jeszcze chwila...

Webinaria na czas kryzysu – dla managerów i pracowników

Na czas kwarantanny Instytut Psychoimmunologii IPSI przygotował specjalną ofertę webinariów dla managerów i pracowników firm, które w mniejszym lub większym stopniu dotknął wprowadzony w Polsce stan epidemii. Spotkania obejmują następujące obszary: „Jak radzić sobie z lękiem i niepokojem, budować odporność psychofizyczną i utrzymywać wysoki poziom energii”, „Kadra zarządzająca firmą w obliczu sytuacji kryzysowej”, „Kierowanie i praca z zespołem w sytuacji pandemii – praca zdalna i home office”, „Praca w organizacji i współpraca z zespołem w sytuacji pandemii – praca zdalna i w trybie home office”.

 

1. JAK RADZIĆ SOBIE Z LĘKIEM I NIEPOKOJEM, BUDOWAĆ ODPORNOŚĆ PSYCHOFIZYCZNĄ I UTRZYMYWAĆ WYSOKI POZIOM ENERGII

(WEBINARIUM DLA MANAGERÓW I PRACOWNIKÓW)

 • Aktualny stan rzeczywistości okiem psychologa
 • Czym jest stres i niepokój wywołany sytuacją kryzysową – jak przejawia się w umyśle i ciele.
 • Podstawowe źródła przeciążenia układu immunologicznego.
 • Metody radzenia sobie ze stresem, lękiem i niepokojem
 • Jak w warunkach izolacji utrzymywać lub/i wzmacniać potencjał układu immunologicznego
 • Jak poradzić sobie ze zmianą nawyków z dnia na dzień – home office, home school, z izolacją od realnych kontaktów międzyludzkich.
 • Pytania od uczestników (co najmniej 30 min)

CENA I FORMAT :

 • Forma: Webinarium
 • Termin: Do ustalenia
 • Czas trwania warsztatu: 1,5 godziny (w tym 30 min: pytania i odpowiedzi)
 • Cena pojedynczego warsztatu (język polski lub angielski): Do uzgodnienia
 • Prowadzący: Wojciech Eichelberger

  

2. KADRA ZARZĄDZAJĄCA FIRMĄ W OBLICZU SYTUACJI KRYZYSOWEJ

(WEBINARIUM DLA PRACOWNIKÓW)

 

CEL:

Webinarium jest skierowane do wyższej i średniej kadry managerskiej, osób zarządzających firmą.

Głównym celem spotkania jest dostarczenie wiedzy i narzędzi osobom kierującym firmą, organizacją poradzenia sobie z zaistniałą sytuacją kryzysową na poziomie własnym, indywidualnym oraz na poziomie managerskim (kierowania ludźmi).

Webinar ten ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy, umiejętności oraz gotowych i wspólnie wygenerowanych rozwiązań dotyczących określonych strategii i sposobów zarządzania i pracy z podwładnym w sytuacji kryzysowej, jaką jest okres epidemii i psychologicznych konsekwencji z tym związanych.

 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA I ĆWICZENIOWA:

 1. Mechanizm powstawania i działania stresu, lęku, strachu i emocji negatywnych oraz ich wpływ na zachowanie.
 2. Na czym polega kontrola emocji u siebie i u innych? Niezbędne elementy i sposoby (narzędzia) zarządzania własnym lękiem, stresem i trudnymi emocjami. Rola managera w redukowaniu lęku i stresu podwładnych.
 3. Reakcje na sytuacje trudne i kryzysowe. Przełożenie ich na realia zawodowe
  i środowisko pracy. Pożądane i niepożądane zachowania managera/lidera.
 4. Cztery fazy reagowania człowieka na sytuacje kryzysową (model Alana Seal’a). Wnioski dla managerów.
 5. Style kierowania ludźmi w sytuacjach kryzysowych – czy styl dyrektywny się sprawdza? Co to znaczy wspieranie, rozumienie i empatia w stosunku do podwładnych w sytuacji kryzysowej. Jaki jest idealny styl/strategia?
 6. Wpływ pracy w trybie home office i ograniczenie wychodzenia z domu – na psychikę. Dyscyplina własna i organizacja pracy. Kierowanie ludźmi w trybie home-office.
 7. Prawidłowa komunikacja w sytuacji trudnej/kryzysowej – pod presją emocji i stresu. Profilaktyka konfliktu i radzenie sobie z emocjami rozmówcy (Model 3 Poziomów Uważnego Kontaktu).
 8. Efektywne zarządzanie energią w sytuacji kryzysowej – utrzymywanie automotywacji i optymalnego poziomu energii, odreagowanie stresu i emocji negatywnych oraz prawidłowa regeneracja organizmu (w tym wzmacnianie odporności immunologicznej).

 

CZĘŚĆ INTERAKTYWNA:

Pytania i dyskusja

Szczegóły programu zostaną ustalone po uprzedniej rozmowie z klientem.

CENA I FORMAT:

Forma: Webinarium

Czas trwania: 3 – 4 godziny (z przerwą)

Cena webinarium w języku polskim lub angielskim: do uzgodnienia

Prowadzący: Krzysztof Kaluta, Tomasz Zalas

 

3. KIEROWANIE I PRACA Z ZESPOŁEM W SYTUACJI PANDEMII – PRACA ZDALNA I HOME OFFICE

(WEBINARIUM DLA MANAGERÓW)

 

CEL:

Przekazanie uczestnikom wiedzy, umiejętności oraz rozwiązań – zarówno gotowych, jak i wspólnie wygenerowanych – dotyczących zastosowania narzędzi i strategii w pracy własnej oraz w kierowaniu ludźmi, w trybie home office i on-line.

 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA I ĆWICZENIOWA:

 • Home office – specyfika pracy w domu. Wyzwania, ograniczenia i pozytywy pracy w domu.
 • Organizacja życia i pracy w systemie home office (miejsce, czas, warunki).
 • Zarządzanie energią i uwagą – cykl pracy uwzględniający poziom koncentracji i motywacji.
 • Dystraktory i złodzieje czasu pracy w trybie HO – sposoby zapobiegania i radzenia sobie.
 • Zarządzanie czasem i planowanie pracy w systemie HO. Zasady i narzędzia ułatwiające planowanie.
 • Prawidłowa komunikacja w sytuacji trudnej, kryzysowej – jak efektywnie komunikować się pod presją emocji negatywnych i stresu. Zapobieganie konfliktom z pozycji managera/lidera na odległość (on-line).
 • Zasady komunikacji on-line w pracy z zespołem. Co pomaga a co przeszkadza. Korzystanie z pomocy technicznych ułatwiających prace w systemie HO i on-line– telefon, Internet, platformy komunikacji (Skype, Zoom, itp.).
 • Rola managera i lidera oraz narzędzia pomocne w zarządzaniu ludźmi w systemie on-line. Co pomaga a co utrudnia kierowanie ludźmi na odległość i on-line. Strategie przezwyciężania trudności. Narzędzia pomocne w kierowaniu zespołem na odległość.

 

CZĘŚĆ INTERAKTYWNA:

Pytania i dyskusja (w tym analiza przypadków i szukanie oraz analizowanie rozwiązań) – realizowane

po każdym module i wprowadzeniu teoretycznym oraz ewentualnych ćwiczeniach.

 

CENA I FORMAT:

Czas trwania: 3 godziny (z jedna przerwą ok 15 min).

Cena warsztatu: do uzgodnienia

Prowadzący: Krzysztof Kaluta

 

4. PRACA W ORGANIZACJI I WSPÓŁPRACA Z ZESPOŁEM W SYTUACJI PANDEMII – PRACA ZDALNA I W TRYBIE HOME OFFICE

(WEBINARIUM DLA PRACOWNIKÓW)

 

CEL:

Przekazanie uczestnikom wiedzy, umiejętności oraz rozwiązań – gotowych, jak i wspólnie wygenerowanych – dotyczących zastosowania narzędzi, strategii w pracy własnej oraz w kontaktach z innymi pracownikami (współpraca) w systemie Home Office i on-line.

 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA ORAZ PRAKTYCZNA – ĆWICZENIOWA:

 • Home office – specyfika pracy w domu. Wyzwania, ograniczenia i pozytywy pracy w domu.
 • Organizacja siebie i swojej pracy w systemie Home Office (miejsce, czas, warunki).
 • Zarządzanie energią i uwagą – cykl pracy uwzględniający poziom koncentracji i motywacji.
 • Dystraktory i złodzieje czasu w pracy w systemie HO – sposoby zapobiegania i radzenia sobie.
 • Zarządzanie czasem i planowanie pracy w systemie HO. Zasady i narzędzia ułatwiające planowanie.
 • Prawidłowa wzajemna komunikacja w sytuacji trudnej, kryzysowej – jak efektywnie komunikować się pod presją emocji negatywnych i stresu.
 • Zasady komunikacji on-line w pracy z zespołem. Co pomaga a co przeszkadza. Korzystanie z pomocy technicznych ułatwiających prace w systemie HO i on-line– telefon, Internet, platformy komunikacji (Skype, Zoom, MS Teams, itp.).

 

CZĘŚĆ INTERAKTYWNA:

Pytania i dyskusja (w tym analiza przypadków i szukanie oraz analizowanie rozwiązań) – realizowane po każdym module i wprowadzeniu teoretycznym oraz ewentualnych ćwiczeniach.

 

CENA I FORMAT:

Czas trwania: 2 godziny (z jedna przerwą ok 10 min).

Cena warsztatu: do uzgodnienia

Prowadzący: Krzysztof Kaluta