Jeszcze chwila...

Regulamin warsztatów

Regulamin uczestnictwa w warsztatach otwartych organizowanych przez Instytut Psychoimmunologii – Laboratorium Efektywności Sp. z o.o.

 

 1. Niniejszy regulamin  obowiązuje od 1 stycznia 2017r.;
 2. Zgłoszenie swojego udziału w warsztatach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Udział w warsztatach jest płatny. Ceny warsztatów podane są na konkretnych podstronach w ramach witryny www.ipsi.pl.
 4. Programy warsztatów znajdują się na wybranych podstronach serwisu www.ipsi.pl.
 5. O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zaksięgowanych wpłat.
 6. Osoba chcąca wziąć udział w warsztatach, powinna zgłosić się poprzez formularz zgłoszeniowy określonego warsztatu, w ramach serwisu www.ipsi.pl.
 7. Uczestnik po dokonaniu zgłoszenia, otrzyma informację zwrotną, zawierającą dane do przelewu.
 8. Uczestnik warsztatów powinien uiścić wpłatę w przeciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia (w przypadku, gdy termin rozpoczęcia warsztatów w dniu zgłoszenia jest dłuższy, niż 7 dni) i nie później, niż na 3 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów.
 9. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach, uczestnik otrzyma zwrot wniesionej opłaty, jeżeli o rezygnacji poinformuje nie później, niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów.
 10. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w warsztatach w podanym przez organizatora terminie, uczestnik może wskazać inny warsztat, w którym chciałby wziąć udział, w cenie uiszczonej opłaty.
 11. Liczba uczestników biorących udział w warsztatach jest ograniczona, istnieje możliwość wpisania się na listę rezerwową.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem warsztatów, o czym powiadomi uczestników drogą e-mailową bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez klienta, tytułem odwołania warsztatów.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin rozpoczęcia oraz zakończenia warsztatów do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem warsztatów, o czym powiadomi uczestników drogą mailową bez konieczności zwrotu kosztów, poniesionych przez klienta tytułem zmiany godzin rozpoczęcia oraz zakończenia warsztatów.
 14. Organizator zapewnia materiały edukacyjne zgodnie z wykupionym przez uczestnika pakietem.
 15. Wszelkie pytania dotyczące organizacji warsztatów należy kierować do Koordynatora telefonicznie: 22 839-30-16, 667-664-637 lub e-mailowo: renata.mordak@ipsi.pl.
 16. Osoba wypełniająca formularz rejestracyjny na szkolenie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z organizacją i realizacją warsztatów.
 17. Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut Psychoimmunologii w celu realizacji warsztatów oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług.