Jeszcze chwila...

Terapia

Terapia indywidulana, konsultacje terapeutyczne, praca z ciałem, psychoterapia

Terapia

Psychoterapia opiera się na założeniu, że źródłem niekorzystnych, często niebezpiecznych objawów jest nieadekwatny obraz świata i nas samych, ukształtowany w naszym umyśle przez urażające doświadczenia ze światem i ludźmi. W efekcie nieświadomie interpretujemy to, co nas spotyka zgodnie z tym obrazem. Taka zagrażająca interpretacja zdarzeń naszego życia pociąga za sobą negatywne reakcje emocjonalne.

Psychoterapia pozwala uwolnić negatywne emocje i napięcie związane z trudnymi, bolesnymi czy traumatycznymi doświadczeniami, i przekształca nasz obraz świata tak, by nie generował szkodliwych, komplikujących nasze relacje ze światem reakcji emocjonalnych.

Konsultacje psychologiczne i psychoterapia krótkoterminowa dla pracowników firm

Konsultacje psychologiczne oraz psychoterapia krótkoterminowa dla pracowników firm, mają na celu pomoc w rozwiązywaniu wszelkich problemów interpersonalnych i osobistych dotyczących pracowników firmy, są szczególnie zalecanie w sytuacjach, kiedy pracownik przeżywa trudną sytuację życiową, nieporozumienia lub konflikty z współpracownikami, cierpi w skutek długotrwałego stresu i potrzebuje pomocy, aby powrócić do stanu wysokiej wydajności i harmonijnej współpracy.

 

Zalecenia

Pomoc psychologiczna jest szczególnie zalecana w następujących przypadkach:

 • spadek wydajności,
 • częste kłopoty pracownika ze zdrowiem, szczególnie zaburzenia snu, zaburzenia lękowe, stany obniżonego nastroju, symptomy wypalenia,
 • konflikty i nieporozumienia w miejscu pracy,
 • trudne wydarzenia losowe, strata, choroba w rodzinie.
Korzyści dla firmy

Krótka interwencja (od 1 do 10 spotkań z wykwalifikowanym psychologiem/ psychoterapeutą/ psychiatrą) normalizuje sytuację i przyśpiesza korektę zachowań, będąc cenną pomocą dla pracowników:

 • poprawa wydajności i efektywności pracowników,
 • normalizacja sytuacji konfliktowych,
 • zmniejszenie absencji i problemów zdrowotnych pracowników,
 • poprawa atmosfery w pracy.
Korzyści dla pracownika

Pomoc psychoterapeutyczna wpływa pozytywnie zarówno na jakość życia prywatnego, jak i na funkcjonowanie zawodowe:

 • większy poziom motywacji i energii,
 • poprawa relacji ze współpracownikami,
 • znaczna poprawa relacji z bliskimi i jakości prywatnego życia.
Formy realizacji

Spotkania indywidualne z wykwalifikowanym psychoterapeutą w siedzibie Instytutu Psychoimmunologii. Spotkania mogą mieć charakter:
– pojedynczej konsultacji, lub
– serii spotkań (psychoterapia krótkoterminowa).