Jeszcze chwila...

WARSZTATY DLA BIZNESU

Wybierz warsztaty dla swojej firmy

Uważność | Zaangażowanie | Przepływ

Bezpośrednim efektem treningu uważności jest doświadczenie odprężenia, wewnętrznego spokoju, a także rozszerzonej  świadomości własnego ciała, uczuć i myśli.

8 x Odporność

8 x Odporność

także w wersji ONLINE

Uczestnicy zdobywają teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat mechanizmów reakcji stresowej, poznają strategie służące redukcji poziomu stresu w zespole, nauczą się kontrolowania emocji w stresie, opanują techniki przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Pewność siebie

Pewność siebie

W domu, w pracy, w każdej sytuacji pewność siebie to paliwo, które dodaje odwagi i pozwala swobodnie działać. Jednak kiedy go brakuje, kiedy w siebie wątpimy, oddajemy pole, tracimy kontrolę i pozwalamy, by zwyciężył strach. Napełnij swój bak!

Trudne rozmowy w sytuacjach zawodowych

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności skutecznego zarządzania emocjami oraz radzenia sobie w trudnych i mocno stresujących sytuacjach w trakcie ważnych rozmów, w taki sposób, aby zrealizować zamierzony cel i osiągnąć satysfakcjonujące porozumienie dla obu stron.

Im starszy, tym lepszy

Warsztaty Im starszy, tym lepszy pozwalają osobom z pewnym doświadczeniem zawodowym  spojrzeć na swoje życie z nowej perspektywy i odkryć je na nowo. Podczas warsztatu uczestnicy mają okazję zadać sobie pytanie, jak układać relacje z ludźmi, co dalej z karierą zawodową, w co warto inwestować czas i energię.

Efektywność ciała, efektywność umysłu

Celem warsztatu jest zapoznanie się z mechanizmami odpowiedzi organizmu na przeciążenia. Nawiązanie lepszego kontaktu z własnym ciałem, prowadzące do właściwego interpretowania wysyłanych przez organizm sygnałów ostrzegawczych.

Quest

QUEST jest procesem uporządkowanego, wnikliwego, zdeterminowanego i skutecznego poszukiwania nowych, twórczych rozwiązań – we wszystkich obszarach życia zawodowego i prywatnego. Odpowiada na realne i powszechne zapotrzebowanie ludzi biznesu. Stymuluje  procesy rozwojowe. Inspiruje do zadawania twórczych pytań i diagnozowania  obszarów wymagających  zmian.

nowoczesne przywództwo

Nowoczesne przywództwo

Wprowadzenie w problematykę przywództwa jako  czynnika decydującego o sukcesie lub porażce organizacji biznesowych. Świadomość społecznej roli przywódcy. Wiedza o specyficznych kompetencjach niezbędnych do skutecznego pełnienia roli przywódczych. Świadomość etycznego wymiaru przywództwa.

Zarządzanie emocjami i relacjami

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji emocjonalnych, przesądzających o umiejętności zachowania równowagi emocjonalnej oraz świadomego rozwijania i wykorzystywania własnego potencjału emocjonalnego. Bądź skuteczny w tworzeniu konstruktywnych relacji z otoczeniem i podejmowaniu decyzji w skomplikowanych sytuacjach społecznych.

Toksyczne osoby i trudne relacje w środowisku pracy i biznesu

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu radzenia sobie z różnego typu toksycznymi, a tym samym psychologicznie trudnymi osobami
w określonych sytuacjach, czy relacjach zawodowych o charakterze długofalowym (w firmie, w zespole, z klientem zewnętrznym) w taki sposób, aby wyeliminować lub przynajmniej zminimalizować własne koszty psychologiczne oraz móc kontynuować konieczną współpracę i zrealizować zamierzone cele.

Różnice (typy) psychologiczne w pracy i w biznesie

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników i praktyczne wyposażenie ich w umiejętności diagnozowania psychologicznych różnic indywidualnych innych osób na potrzeby takich sytuacji i relacji biznesowych, jak kierowanie pracownikiem/podwładnym, współpraca w zespole, rozwiązywanie konfliktów, prowadzenie rozmów biznesowych (sprzedażowych, negocjacji).

Psychologia zespołu: budowanie i dobór osób, kierowanie ludźmi, zarządzanie konfliktem w zespole

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników i praktyczne nauczenie ich właściwego dobierania osób do zespołu przy uwzględnianiu potrzeb i mechanizmów kierujących procesem jego powstawania oraz wpływania na członków zespołu z pozycji osoby kierującej tak, aby zarówno pojedyncze osoby, jak i cały zespół osiągał najlepsze możliwe dla siebie wyniki.

Coaching menadżerski: rozwijanie potencjału podwładnych

Podstawowym celem zajęć jest przekazanie wiedzy i nauczenie managerów efektywnej pracy rozwojowej z podwładnym, zwłaszcza metodą coachingu, nakierowanego na rozwijanie konkretnych umiejętności zawodowych u podwładnych oraz nauczenie uczestników radzenia sobie z różnego typu trudnościami i przeszkodami w rozwoju zawodowym podwładnych przy wykorzystaniu coachingu jako podstawowego narzędzia.

Zarządzanie stresem podwładnych w organizacji/ zespole

Warsztat ten dostarcza managerom wiedzę na temat przyczyn i mechanizmu powstawania stresu oraz skutków jego działania na człowieka i organizację, zwłaszcza w kontekście pracownika. Uczy managerów, jak budować kulturę organizacji/zespołu wolną od negatywnego, destruktywnego stresu oraz jak zarządzać stresem podwładnych, dopasowując określone strategie kierowania i wywierania wpływu do indywidualnych cech psychologicznych podwładnych.

Efektywne negocjacje bez gier i manipulacji

Celem warsztatu jest praktyczne przygotowanie uczestników do prowadzenia negocjacji (różnego typu) w duchu filozofii wygrana-wygrana w kierunku znajdowania rozwiązań satysfakcjonujących obie strony. A jeśli nawet ze względu na partnera negocjacyjnego i jego twardy styl negocjacyjny możliwy jest tylko kompromis, zajęcia uczą jak robić to w sposób nie siłowy, bez wchodzenia w jakiekolwiek gry i manipulacje, maksymalizując zyski i minimalizując straty (w tym nie tylko materialne ale psychologiczne) po obu stronach, osiągając tym samym obustronne, satysfakcjonujące porozumienie.