IPSI / Coaching i wsparcie / Toksyczne osoby, trudne relacje (w domu i w pracy)
Toksyczne osoby, trudne relacje (w domu i w pracy)

Toksyczne osoby, trudne relacje (w domu i w pracy)

Cele szkolenia:

 • Diagnoza, analiza i poznanie przyczyn oraz mechanizmów trudnych zachowań określonych typów trudnych i toksycznych osób z naszego otoczenia.
 • Doskonalenie umiejętności w zakresie trafnej oceny i diagnozy różnic i cech psychologicznych takich osób oraz dobierania odpowiednio skutecznych strategii wywierania wpływu i komunikacji oraz zarządzania tego typu relacją.
 • Poszerzenie samoświadomości na temat swojego profilu psychologicznego i wynikających
  z niego mocnych i słabych stron w kontaktach z trudnymi i toksycznymi osobami, typowych swoich reakcji oraz obszarów wzmocnienia i rozwoju w kontekście trudnych relacji z toksycznymi osobami.

Korzyści:

 • Poznanie mechanizmów i przyczyn trudnych zachowań innych osób.
 • Umiejętność rozpoznawania profilu psychologicznego i radzenia sobie z trudnymi osobami
  i ich toksycznymi zachowaniami.
 • Poznanie swojego profilu osobowości i wynikających z niego mocnych stron oraz ograniczeń w kontekście trudnych relacji i trudnych dla nas osób.
 • Wypracowanie różnego typu rozwiązań postępowania i radzenia sobie z toksycznymi relacjami i trudnymi dla nas osobami w różnych sytuacjach – zarówno prywatnych jak i zawodowych.
 • Zmniejszenie poziomu stresu i napięcia w kontaktach oraz w zarządzaniu relacją z trudnymi i toksycznymi osobami (w sytuacjach zawodowych i/lub prywatnych).
 • Poznanie konkretnych strategii postępowania z daną osobą (o określonym profilu psychologicznym) w różnych trudnych sytuacjach negocjacyjnych, sprzedażowych, zarządzania ludźmi, w pracy z klientem, czy w trakcie współpracy w zespołach i pomiędzy zespołami w organizacji oraz w prywatnych relacjach osobistych (partner, dziecko, rodzina, przyjaciel, znajomy).

Dla kogo:

 • Osoby mające w otoczeniu toksyczne i trudne osoby, z którymi relacje i utrzymywanie kontaktu jest z różnych powodów konieczne (bliscy, rodzina, środowisko zawodowe – szef, klient, podwładny).
 • Osoby prowadzące zaawansowane i trudne rozmowy biznesowe i negocjacje (w tym handlowe).
 • Osoby zarządzające relacją długofalową z klientem.
 • Managerowie zarządzający podwładnymi.
 • Doświadczeni handlowcy i osoby pracujące z klientem w procesie sprzedaży i obsługi klienta
 • Pracownicy i managerowie współpracujący ze sobą w zespołach projektowych, pomiędzy działami i w zespołach pracowniczych.
 • Wszyscy którzy chcą poprawić swoją relację i kontakty z bliskimi, nauczyć się z nimi rozmawiać i postępować w różnych trudnych sytuacjach i konfliktach

Zajęcia w dużym stopniu opierają się na modelu Psychological Self Portrait Oldham’a, Morris’a, w związku z czym polecamy Państwu książkę dostępną na stronach wydawnictwa Czarna Owca.

Okładka książki Twój Psychologiczny Autoportret

Program warsztatu

Program

Program

MODUŁ I: WPROWADZENIE

 • Psychologiczne różnice indywidualne: jak i czym się różnimy psychologicznie – osobowość, charakter
  a temperament. Różnice między predyspozycjami a kompetencjami – co można a co jest bardzo trudno zmienić w sobie.
 • Mapa trudnych sytuacji w relacjach i w rozmowach biznesowych oraz w zarządzaniu relacją długofalową – analiza i specyfika trudności w realnych sytuacjach zawodowych uczestników.

MODUŁ II: TOKSYCZNE RELACJE I TRUDNE OSOBY W MOIM OTOCZENIU.

 • Typy i kategorie trudnych osób i toksycznych relacji – typolgogia uczestników
 • Psychologiczne kategorie toksycznych i trudnych osób – porównanie.
 • Trudne zachowania innych osób, które mnie wytrącają z równowagi. Które z tych zachowań reprezentują określone trudne i toksyczne osoby. Moje strategie udane i nieudane radzenia sobie (przyczyny niepowodzeń i czynniki zapewniające skuteczność).

MODEL AUTOPORTRETU PSYCHOLOGICZNEGO: ZAPOZNANIE I AUTOANALIZA WŁASNEGO PROFILU.

 • Model diagnozy osobowości i różnic indywidualnych – Model Autoportretu Psychologicznego (Psychological Self Portrait – Oldham’a, Morris’a): założenia i opis modelu, skale (aspekty/cechy), czytanie wykresu i diagnoza. Co determinuje zachowanie danej osoby i co wpływa na jej charakterystykę psychologiczną ?
 • Autoanaliza własnego profilu osobowości – mój autoportret psychologiczny: czytanie i analiza wykresu oraz informacje zwrotne. Moje dominujące cechy profilu i moje naturalne strategie zachowań – moje mocne strony i obszary deficytowe według MAP. Możliwe źródła i przyczyny trudności.
 • Jak rozpoznawać określone cechy i diagnozować profil psychologiczny naszego rozmówcy przy wykorzystaniu MAP ?
 • Zapoznanie z poszczególnymi skalami i cechami (aspektami) tworzącymi portret psychologiczny naszych trudnych/toksycznych osób – opisy skal i poszczególnych cech.

MODUŁ III: PSYCHOLOGICZNA ANALIZA TRUDNYCH ZACHOWAŃ – PRZYCZYNY I STRATEGIE POSTĘPOWANIA.

 • Profilowanie toksycznych osób z mojego otoczenia – analiza i opis tworzące portret psychologiczny toksycznych i trudnych osób z naszego otoczenia – charakterystyka poszczególnych cech, mechanizmy i przyczyny trudnych zachowań. Możliwe skuteczne strategie komunikacji, wywierania wpływu i działania wobec takich osób.
 • Model 7 Trudnych Zachowań – zachowania innych osób, które sprawiają mi trudność lub wyprowadzają mnie z równowagi w kontekście różnych cech i profilów psychologicznych. Schematy zachowań manipulacyjnych – natura i mechanizm oraz sposoby radzenia sobie. „Trójkąt dramatyczny” i jego toksyczne skutki dla przebiegu relacji.
 • Szczególnie trudne i toksyczne osoby w relacjach zawodowych – czyli natura trudnych i toksycznych relacji oraz charakterystyczne zachowania i strategie stosowane przez takie osoby w sytuacjach zawodowych (przyczyny, mechanizm, dynamika).
 • Mój profil osobowości – moje mocne i słabsze strony w konfrontacji z profilem psychologicznym trudnego dla mnie rozmówcy. Obszary trudności i sposoby radzenia sobie. Rozwijanie mocnych stron. Wzmacnianie słabych obszarów – co i jak wzmacniać a co kontrolować.

MODUŁ IV: RÓŻNICE PSYCHOLOGICZNE W KONKRETNYCH SYTUACJACH ZAWODOWYCH I OSOBISTYCH

 • Reguły i strategie wywierania wpływu (według Cialdiniego) w kontekście indywidualnych różnic psychologicznych – kiedy, co działa na kogo, a co i kiedy nie działa i dlaczego.
 • Typy psychologiczne rozmówców i ich możliwe zachowania w kontekście różnych sytuacji: kontakty i zarządzanie relacją długofalową z klientem, negocjacje, rozmowy sprzedażowe, relacja szef-podwładny, zebrania zespołu, relacje z bliskimi, z rodziną, z partnerem. Obszary trudności i strategie postępowania.
 • Możliwe trudne sytuacje i zachowania, uwzględniające mój profil psychologiczny oraz profil mojego trudnego/toksycznego rozmówcy – obszary trudności i strategie postępowania:
 1. Zachowania manipulacyjne w sytuacjach rozmów zawodowych i prywatnych (osobistych).
 2. Stawianie granic i radzenie sobie z zachowaniami roszczeniowymi.
 3. Radzenie sobie z oporem i niechęcią rozmówcy.
 4. Różnice na poziomie oczekiwań i stanowisk – konflikt interesów (sytuacje negocjacyjne – również w rozmowach prywatnych).
 • Szczegółowa analiza przypadków podchodzących z życia zawodowego i/lub prywatnego uczestników (według specjalnego schematu) – dokładna analiza przypadku, ocena obszarów trudności, diagnoza profilu trudnej osoby i behawioralne testowanie konkretnych rozwiązań (role play).

MODUŁ V: PODSUMOWANIE

 • Kluczowe obszary i indywidualny plan pracy nad doskonaleniem własnych umiejętności w zakresie diagnozy profilu psychologicznego innych osób oraz stosowania konkretnych strategii, zachowań, komunikacji i wywierania wpływu wobec trudnych/toksycznych osób – zadanie domowe (pomost w przyszłość).

Metodologia zajęć szkoleniowych

Metodologia

Metodologia

 • Interaktywny wykład
 • Dyskusja w grupie
 • Ćwiczenia indywidualne, w parach i w podgrupach
 • Analiza przypadków i role play.
 • Autoanaliza i feedback.
 • Analiza własnego profilu psychologicznego (Psychological Self Portrait – Model Psychologiczny Autoportret – Oldham, Morris).
 • Wypracowywanie i testowanie konkretnych rozwiązań.

Prowadzący

Zajęcia poprowadzi certyfikowany trener IPSI, ekspert w dziedzinie zarządzania relacjami, konsultant wielu firm i organizacji.

Krzysztof Kaluta

Krzysztof Kaluta

Krzysztof KalutaPsycholog, konsultant, coach, psychoterapeuta. Stypendysta Instytutu Psychologii Zorientowanej na Proces im. C.G. Junga w Zurichu. Współpracował z takimi firmami doradczymi, jak Chiltern Consultancy Int., czy Right Management Manpower Group. Od wielu lat prowadzi szkolenia, coaching oraz projekty konsultingowe dla firm i międzynarodowych korporacji. Realizuje również projekty edukacyjne dla środowiska medycznego (między innymi jest współautorem razem z Wojciechem Eichelbergerem cyklu warsztatów na podstawie książki Być lekarzem być pacjentem). Udziela się w mediach: Twój Styl, Elle Magazine, Uroda Życia, Onet, TVP2, Polsat, TV Puls.

Pakiet podstawowy zawiera:

 • Udział w warsztatach Toksyczne osoby, trudne relacje
 • Egzemplarz materiałów dla uczestnika warsztatów
 • Certyfikat potwierdzający udział w warsztatach

Pakiet rozszerzony

Wybierz wersję rozszerzoną, a dodatkowo otrzymasz indywidualną konsultację z ekspertem, pogłębiającą treści warsztatu – 1 spotkanie.

Toksyczne osoby, trudne relacje (w domu i w pracy)

Czas trwania: 2 dni

Data: będzie znana wkrótce
Godziny: piątek 10:00-18:00, sobota 10:00-16:00
Miejsce: Siedziba IPSI, Sułkowskiego 9, Warszawa
Informacje: warsztaty@ipsi.pl

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Wybierz wersję warsztatów (wymagane)

Wybierz cenę warsztatów (wymagane)
Cena standardowaCena dla Klientów IPSI

Wersje warsztatów Toksyczne osoby, trudne relacje Cena standardowa Cena dla klientów IPSI*
Wersja podstawowa 890 zł brutto 690 zł brutto
Wersja z pakietem rozszerzonym 1050 zł brutto 850 zł brutto
*Aby stać się klientem IPSI i skorzystać z ceny zniżkowej wystarczy chociaż raz wziąć udział w naszych warsztatach lub konsultacjach.

Pomóż nam działać skuteczniej i powiedz, jak dowiedziałeś się o warsztatach?

Dodatkowe informacje: dane do faktury, telefon, dodatkowe kontakty

Akceptuję regulamin szkoleń i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (dalej RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych: adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu, w celu wzięcia udziału w warsztatach organizowanych przez Instytut Psychoimmunologii Labolatorium Efektywności Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

UWAGA: Ponieważ program w dużej części bazuje i wykorzystuje Model Psychologicznego Autoportretu (MAP) Oldham’a, Morris’a, a istotną częścią zajęć jest praca z wykorzystaniem własnego profilu osobowości, konieczne jest wypełnienie przez uczestników szkolenia przed zajęciami kwestionariusza MAP i przesłanie go do nas, abyśmy mogli przygotować taki profil dla każdego uczestnika. Tym samym konieczne jest wyrażenia zgody przez każdego uczestnika zajęć na wypełnienie kwestionariusza osobowości MAP i wykonanie  przez nas profilu osobowości danej osoby oraz pracy na nim w trakcie szkolenia. Klauzula poufności obejmuje informacje i zobowiązanie prowadzących, że poza samym prowadzącym oraz uczestnikiem szkolenia, który otrzymuje swój profil osobowości nikt inny bez zgody tej osoby nie będzie miał dostępu do informacji wynikających z tego profilu, chyba że sam uczestnik wyrazi na to zgodę. W trakcie zajęć nie jest konieczne ujawnianie innym członkom grupy swojego profilu osobowości, choć dzielenie się pewnymi informacjami na ten temat ułatwia i pogłębia proces szkoleniowy.

Barbara Krawczyk