Jeszcze chwila...

Innowacyjna firma

W ostatnich latach przedsiębiorstwa coraz częściej konkurują między sobą poprzez szybkość i jakość wdrażanych innowacji. Dzięki tworzeniu nowoczesnych warunków organizacyjnych i systemowych do wprowadzania innowacji, zmian dokonuje się teraz najwyżej w ciągu kilku tygodni.

Dzisiaj, to już nie działy konstrukcyjne lub technologiczne są autorami większości innowacji. To pracownicy z różnych komórek organizacyjnych, w odpowiedzi na sygnały od klientów lub te płynące z obserwacji konkurencji a także własnych procesów wytwórczych – zwołują się by dany produkt jak najszybciej zmienić i poprawić.

Na kadrze kierowniczej spoczęła więc nowa odpowiedzialność: motywowanie pracowników   do poszukiwania i zgłaszania innowacyjnych pomysłów i koncepcji. W książce Wspomaganie twórczości w organizacji przedstawiam listę warunków jakie powinny być spełniane by organizacja w czasach szybkich zmian i ulepszeń była zawsze o krok przed konkurencją. Uczę tego także na szkoleniach oferowanych przez IPSI.

Współpraca i synergia

Największym wyzwaniem dla firm XXI wieku jest zdolność zarządzania projektami przekraczającymi konwencjonalne granice i służącymi do wytwarzania globalnych produktów. W najbardziej zaawansowanych pod tym względem dziedzinach i przemysłach, prawie każdy nowy produkt jest efektem efektywnej współpracy złożonej sieci wielu firm.

Klimat organizacji

Powodzenie przedsiębiorstwa jako organizacji twórczej i innowacyjnej zależy nie tylko od jakości zatrudnionych pracowników i ich zdolności do twórczego działania – lecz w ogromnej mierze od: – stymulującego innowację klimatu organizacyjnego, od skuteczności selekcji pomysłów nadających się wykorzystania, oraz – od efektywnego systemu ich wdrażania.

Szybkość, informacja, wiedza

Zmiany w technologiach informacyjnych i w komunikacji otwierają w obszarze innowacji nowe możliwości, wynikające z szybkości i wielowymiarowości komunikowania się. Szybki dostęp do wiedzy i informacji oraz umiejętność ich wykorzystania stają się kluczowe.

Struktura i kultura firmy

Istotnym czynnikiem jest taka struktura i kultura firmy, która wspiera i umożliwia uczenie się pracowników od siebie nawzajem, nowych sposobów i obszarów pracy generującej produkty. Nowym zadaniem menedżerów jest więc dostarczanie pracownikom okazji do działania w ciekawych, niestereotypowych sytuacjach wyzwalających ich kreatywność oraz umożliwianie pracownikom zgłaszania pomysłów w taki sposób, by nie były one dławione przez konserwatywną kulturę organizacyjną.

Dyskusja jakości

Od czasu do czasu warto zalecić pracownikom przerwanie bieżącej pracy aby mogli zaangażować się we wspólną dyskusję nad sposobami ulepszenia produktów lub/i metod ich wytwarzania. (wzorem japońskich Kółek Jakości).

Elastyczność

Stymulowaniu kreatywności i innowacyjności dobrze służą metody uatrakcyjniana pracy poprzez rotację stanowisk, rozszerzanie obszaru pracy (przydzielanie bardziej zróżnicowanych zadań), wzbogacanie pracy (zwiększanie świadomości całości cyklu wytwarzania i możliwości kontroli pracownika nad całością cyklu pracy – od planowania i organizowania poprzez realizację aż do oceny rezultatów.)

Autonomia i sprawstwo

Zwiększanie zakresu autonomii pracowników w procesie wytwórczym zwiększa poczucia odpowiedzialności i sprawstwa a tym samym stymuluje skłonności do formułowania własnych, innowacyjnych pomysłów i współodpowiedzialności za wyniki firmy.

Zespoły projektowe

Podobnie jak organizowanie wybranych uczestników różnych etapów procesu wytwórczego i sprzedażowego w Zespoły Projektowe pracujące nad jasno określonym celem oraz znające termin zakończenia swojej pracy, po którym mogą one zostać rozwiązane. W takim zespole uchyla się  wszelkie zależności hierarchiczne i służbowe. Tylko jedna, wybrana osoba jest odpowiedzialna za koordynację prac Zespołu. Motywacją i misją członków Zespołu Projektowego jest osiągniecie sukcesu poprzez zmierzanie do osiągnięcia doskonałych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych, designerskich, marketingowych i innych.

Strategia

Ważne jest opracowywanie elastycznych strategii innowacji czyli takich, które dają się szybko modyfikować w zależności od sytuacji. Bo zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw będą coraz szybsze i coraz trudniejsze do przewidzenia.

Jeśli chcesz wprowadzać innowację w czyn i pobudzić kreatywny potencjał w organizacji, dowiedz się, w jaki sposób IPSI może Ci pomóc.

[button color=”green” size=”medium” link=”https://ipsi.pl/kreatywność/” ]Zgłoś się na “Kreatywność”[/button]