Jeszcze chwila...

Kacper Stengert

Psychoterapeuta, psycholog i coach.

Ukończyłem Warsaw International Studies in Psychology Uniwersytetu Warszawskiego. Umiejętności psychoterapeuty zdobyłem w trakcie czteroletniego Studium Psychoterapii oraz dwuletniego Studium Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji – Instytutu rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuję w nurcie Psychodynamicznym i Integralnym. Moją pracę stale superwizuję. Staram się utrzymywać szerszą perspektywę w pracy terapeutycznej uwzględniając mądrość reakcji ciała, energię, duchowość, przeżycia szczytowe i rozumienie egzystencjalne.

Najważniejszy dla mnie w jakimkolwiek procesie zmiany i rozwoju jest człowiek, który potrzebuje pomocy lub dąży do wydobycia swojego potencjału. Istotą mojego działania jest dostrzeżenie drugiego człowieka, tego kim jest i czego tak naprawdę potrzebuje. Staram się pomagać w optymalny i skuteczny sposób by każda osoba, która się do mnie zgłosiła była coraz bardziej sobą i umiała być z innymi ludźmi. Nie ma dla mnie wyzwań zbyt małych lub zbyt dużych. Jeżeli szukasz równowagi, spokoju, wglądu, rozumienia, lepszych relacji lub chcesz odzyskać zdrowie psychiczne, ja dostarczę tej pomocy, której potrzebujesz.

I am a native speaker of English and offer my services in individual psychotherapy, psychological support, coaching and consultations to adult English speakers. I work as a Psychodynamic and Integrative psychotherapist, as a psychologist and also coach. I regularly supervise my work. My focus is on the individual as a human: who this person truly is and what this person really needs. I try to keep a wider perspective in my therapeutic work by considering the wisdom of the body’s reactions, energy, spirituality, peak experiences and existential understanding. I strive to apply optimal and effective methods to people who are in need of help, in search of change, or want to develop their potential. There is no problem too small or too large for me to handle. Whether you’re looking for balance, peace, insight, understanding, better relationships or trying to regain your mental health, I will provide the help you need.