Jeszcze chwila...

Być lekarzem, być pacjentem

Dobry kontakt z pacjentem, oparty na zaufaniu, poczuciu bezpieczeństwa i dobrej komunikacji bardzo mocno wspiera proces leczenia. Wskazują na to liczne obserwacje i badania. W przypadku relacji lekarz – pacjent jej jakość ma kluczowy wpływ na to, czy pacjent stosuje się do zaleceń lekarskich, czy też nie (compliance). Od dawana wiadomo, że aby być skutecznym i dobrym lekarzem nie wystarcza sama wiedza i umiejętności medyczne. Równie ważny jest cały pakiet kompetencji z zakresu psychologii kontaktu, komunikacji i budowania dobrej relacji terapeutycznej z pacjentem.

Nasza praktyka w pracy ze środowiskiem medycznym oraz sami lekarze coraz częściej potwierdzają, że kluczowe w ich pracy są także kompetencje z zakresu dobrej komunikacji i współpracy w zespołach terapeutycznych. Te umiejętności mają wpływ nie tylko na jakość i efektywność procesu leczenia pacjenta, ale niejednokrotnie decydują o jego życiu.

[box type=”shadow” ] [dropcap]B[/dropcap]yć lekarzem, być pacjentem to cykl, który ma ułatwić lekarzom budowanie skutecznej, opartej na zaufaniu, relacji terapeutycznej z pacjentem oraz poprawienie komunikacji i efektywności współpracy w zespołach terapeutycznych.[/box]

Głównym powodem, dla którego stworzyliśmy ten program – dedykowany lekarzom a w krótszej i nieco zmodyfikowanej wersji również pielęgniarkom – jest coraz silniej od kilku lat akcentowana przez środowisko medyczne potrzeba poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności w zakresie psychologii kontaktu, budowania relacji terapeutycznej z pacjentem oraz komunikacji interpersonalnej. Dodatkowo silnym bodźcem i motywacją był dla nas bardzo pozytywny odbiór przez środowisko medyczne książki Wojciecha Eichelbergera Być lekarzem, być pacjentem.

[button color=”green” size=”medium” link=”https://ipsi.pl/lekarz/#kontakt” ]Skontaktuj się[/button]

[divider]

Wojciech Eichelberger

fot. Łukasz Król

[dropcap]B[/dropcap]yć lekarzem, być pacjentem to kompleksowa wiedza procentująca w życiu zawodowym i prywatnym. Mam nadzieję, że dzięki niej wykonujący najtrudniejszy zawód na świecie lekarze zyskają dodatkową energię i wiedzę procentującą dla nas wszystkich. Zapraszam do zapoznania się z programem i [highlight]kontaktu.[/highlight]

Wojciech Eichelberger

[divider]

Program

Celem programu jest przekazanie wiedzy i umiejętności radzenia sobie z różnego typu mechanizmami psychologicznymi w kontakcie z pacjentem i efektywnego budowania skutecznej, pełnej zaufania i poszanowania granic relacji terapeutycznej.
[toggle title=”Część I: kontakt i relacja z pacjentem” state=”close” ]

PSYCHOLOGIA RELACJI LEKARZ – PACJENT, KOMUNIKACJA Z PACJENTEM.

Cel: Przekazanie wiedzy i umiejętności radzenia sobie z różnego typu mechanizmami psychologicznymi w kontakcie z pacjentem i efektywnego budowania skutecznej i pełnej zaufania relacji terapeutycznej.

Tematy:

 1. Mechanizmy psychologiczne u lekarza i pacjenta i ich wpływa na relacje lekarz-pacjent (przeniesienie, przeciw przeniesienie, dominacja uległość, syndrom ofiary, urealnianie relacji, itp.).
 2. Zaufanie i autorytet lekarza – co buduje a co rujnuje. Relacja symetryczna i niesymetryczna – władza i zależność vs partnerstwo.
 3. Dobra komunikacja z pacjentem: zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej
  w kontakcie z pacjentem. Język lekarza. Wpływ słów na podświadomość pacjenta.
 4. Współodpowiedzialność pacjenta za proces leczenia (compliance).
 5. Sytuacje trudne w kontakcie z pacjentem: zarządzanie negatywnymi emocjami pacjenta,obiekcje i zastrzeżenia pacjenta oraz sytuacje roszczeniowe, stawianie granic, opór pacjenta (Model 3 Poziomów Komunikacji, Model Werbalnego Aikido, Model radzenia sobie z oporem Enright’a).

[/toggle]
[toggle title=”Część II: współodczuwanie, szacunek i zrozumienie” state=”close” ]

CIAŁO, PŁEĆ, UCZUCIA, CIERPIENIE I GRANICE PACJENTA. PSYCHOLOGICZNE BHP W PRACY LEKARZA.

Cel: Zapoznanie uczestników z zasadami i ćwiczenie budowania dobrego kontaktu terapeutycznego w oparciu o poszanowanie granic, szacunek dla płci i ciała pacjenta . Wparcie psychologiczne pacjenta w procesie leczenia. Zarządzanie własną energią
i psychoprofilaktyka wypalenia zawodowego w pracy lekarza.

Tematy:

 1. Płeć i jej wpływ na relację lekarz-pacjent.
  Ciało i wstyd – jak szanować granice swoje i pacjenta. Dotyk w kontakcie z pacjentem.
 2. Cierpienie pacjenta – współczucie i empatia vs współodczuwanie i akceptacja, czyli zdrowa” i niewypalająca empatia. Czy dystans, izolacja i depersonalizacja są rzeczywiście potrzebne ?
 3. Chorzy terminalnie i przewlekle: zasady komunikowania się z pacjentem (komunikowanie diagnozy). Rola lekarza w psychologicznym wymiarze terapii ` (wsparcie emocjonalne, empatia, współodczuwanie).
 4. Trudne rozmowy – kontakt i rozmowa z rodziną (pacjent chory przewlekle, zgon pacjenta i kontakt z rodziną pacjenta).
 5. BHP psychologiczne w pracy lekarza – zapobieganie wypaleniu zawodowemu oraz zarządzanie własną energią i stresem.

[/toggle]
[toggle title=”Część III: zespół terapeutyczny” state=”close” ]

DOBRA KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA W ZESPOLE TERAPEUTYCZNYM.

Cel: Przekazanie wiedzy i umiejętności uczestnikom, jak efektywnie i skutecznie komunikować się i współpracować ze sobą, w zespołach terapeutycznych, aby osiągnąć sukces w leczeniu pacjenta.

Tematy:

 1. Dojrzałe komunikowanie się: stany ja (model Analizy Transakcyjnej), elementy Nonviolent Communication (NVC).
 2. Różnice indywidualne (psychologiczne) członków zespołu a efektywna komunikacja i współpraca w zespole terapeutycznym.
 3. Komunikowanie się w sytuacjach trudnych, stresowych, jednak kluczowych dla efektywnego funkcjonowania zespołu terapeutycznego (model 3 poziomów komunikacji, odzwierciedlanie, model werbalnego aikido, stawianie granic, zapobieganie
  i rozwiązywanie konfliktów w zespole terapeutycznym).

[/toggle]

Metodologia zajęć

Pierwszym elementem jest wykład wprowadzający i inicjujący cykl spotkań warsztatowych – prowadzony przez Wojciecha Eichelbergera. Z kolei cykl spotkań warsztatowych – prowadzony przez Krzysztofa Kalutę będzie opierać się na następujących narzędziach:

[checklist]

 • interaktywny wykład/prezentacja,
 • ćwiczenia w parach i w małych grupach,
 • ćwiczenia indywidualne,
 • dyskusje w podgrupach i w dużej grupie,
 • analizy, omawianie przypadków – generowanie i ćwiczenie rozwiązań, – odgrywanie scenek (role playing),
 • feedback i autoanaliza.

[/checklist]

Poszczególne części jak i tematy mogą być realizowane w różnej konfiguracji czasowej w zależności od potrzeb i celów klienta (np. zajęcia 1 dniowe). Z reguły na każdą z części przypada jeden warsztat 2 dniowy.

[divider]

Prowadzący

Zajęcia poprowadzą najlepsi eksperci IPSI:

[toggle title=”Wojciech Eichelberger” state=”close” ]Wojciech EichelbergerTwórca idei i programu Instytutu Psychoimmunologii, gdzie pełni funkcję dyrektora programowego. Od lat odgrywa kluczową rolę w polskiej psychologii, m.in.: współtworzył Oddział Terapii i Rozwoju Osobowości – OTIRO oraz Laboratorium Psychoedukacji. Jest autorem wielu bestselerowych książek z pogranicza psychologii, antropologii i duchowości. Od wielu lat obecny w mediach: w radiu, telewizji prasie. Odwołuje się do terapii integralnej, która oprócz psychiki bierze pod uwagę ciało, energię i duchowość. Za działalność konspiracyjną w latach stanu wojennego odznaczony Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta.[/toggle]

[toggle title=”Krzysztof Kaluta” state=”close” ]Krzysztof KalutaPsycholog, konsultant, coach, psychoterapeuta. Stypendysta Instytutu Psychologii Zorientowanej na Proces im. C.G. Junga w Zurichu. Współpracował z takimi firmami doradczymi, jak Chiltern Consultancy Int., czy Right Management Manpower Group. Od wielu lat prowadzi szkolenia, coaching oraz projekty konsultingowe dla firm i międzynarodowych korporacji. Realizuje również projekty edukacyjne dla środowiska medycznego (między innymi jest współautorem razem z Wojciechem Eichelbergerem cyklu warsztatów na podstawie książki Być lekarzem być pacjentem). Udziela się w mediach: Twój Styl, Elle Magazine, Uroda Życia, Onet, TVP2, Polsat, TV Puls.[/toggle]

[divider]

Zrealizowane projekty i referencje

Wojciech Eichelberger, Krzysztof Kaluta:

[starlist]

 • Cykl warsztatów pod wspólnym tytułem Być lekarzem, być pacjentem dla grupy lekarzy
  i wersja skrócona dla pielęgniarek z Wojewódzkiego Szpitala nr 2 w Rzeszowie.

[/starlist]

Krzysztof Kaluta:

[starlist]

 • Cykl warsztatów dla Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – Doskonalenie umiejętności negocjacji w rozmowach z urzędnikami, prezentacje i wystąpienia publiczne dla lekarzy (na zlecenie firmy Servier).
 • Cykl warsztatów dla pielęgniarek pracujących z pacjentami chorymi na astmę – Doskonalenie prowadzenia prezentacji, wykładów i warsztatów w ramach programów edukacyjnych dla pacjentów chorych i zagrożonych astmą (na zlecenie firmy AstraZeneca).
 • Wystąpienie – warsztat dla pielęgniarek na IV Sesji Pielęgniarek Urologicznych podczas 35 Kongresu PTU w Lublinie z umiejętności prezentacji i wystąpień publicznych (na zlecenie firmy AstraZeneca).
 • Cykl warsztatów dla lekarzy (kardiologów, chirurgów, ortopedów) – Doskonalenie prezentacji i wystąpień publicznych na konferencjach naukowych oraz radzenie sobie ze stresem (na zlecenie firmy Sanofi-Synthelabo).
 • Warsztaty dla lekarzy pulmonologów w zakresie doskonalenia umiejętności prowadzenia rozmów z pacjentem, budowania relacji i radzenia sobie z obiekcjami pacjenta dotyczącymi terapii danym preparatem (na zlecenie firmy AstraZeneca).
 • Prezentacja online dla lekarzy onkologów na temat profilaktyki i radzenia sobie z wypaleniem zawodowym (we współpracy z firmą Connectmedica).
 • Opracowanie koncepcji i komentarze eksperckie do filmowego materiału edukacyjnego dla lekarzy pierwszego kontaktu, z zakresu psychologii komunikacji i rozmów z pacjentem, na temat zlecania badania na obecność wirusa HIV, na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS (we współpracy z firmą Connectmedica).[/starlist]

[divider]

Skontaktuj się już dziś

[contact-form-7 404 "Not Found"]