Jeszcze chwila...

Dla liderów, kierowników, dyrektorów, prezesów.

CELE:

  • Wprowadzenie w problematykę przywództwa jako  czynnika decydującego o sukcesie lub porażce organizacji biznesowych
  • Świadomość społecznej roli przywódcy,
  • Wiedza o specyficznych kompetencjach niezbędnych do skutecznego pełnienia roli przywódczych,
  • Świadomość etycznego wymiaru przywództwa.

PROGRAM:

Koncepcje

Współczesne koncepcje przywództwa

Władza

Przywództwo i władza, przywództwo i konfrontacja z brutalną rzeczywistością, doświadczenie kryzysu i nauki, jaką można wynieść z  kryzysu

Myślenie strategiczne

Czym jest, a czym nie jest strategia organizacji, uważność i umiejętność spojrzenia z  dystansu, na siebie, otaczający świat i organizację, jako konieczny warunek myślenia strategicznego; podstawy strategii firmy

Kreatywność

Odwaga zmieniania świata i przekraczania mentalnych barier, umiejętność znajdywania nowych rozwiązań, radzenia sobie z kryzysami i rozwijania organizacji

Tworzenie wizji

Zdolność tworzenia wizji i stawiania dalekosiężnych celów, wyznaczania sobie i innym ambitnych, porywających zadań

Etyka

Etyczne pułapki władzy; podstawowe zasady profesjonalizmu: misja, standardy, osobiste, nieprzekraczalne granice; podstawowy etyki biznesowej; praca nad osobistym modelem przywództwa

CZAS SZKOLENIA:

2 dni/16h

LICZBA UCZESTNIKÓW:

Do 16 osób

REKOMENDOWANI TRENERZY

Wojciech Eichelberger lub Adam Aduszkiewicz