Jeszcze chwila...

Jak efektywnie komunikować się  z pacjentem, budować dobrą relację i radzić sobie w sytuacjach trudnych

Zapraszam na zajęcia wszystkich, którzy chcą być skuteczni i efektywni w kontakcie i w relacji z pacjentem, przede wszystkim tych, którzy chcą wiedzieć jak łączyć zrozumienie, wsparcie i chęć pomagania, leczenia z umiejętnością profesjonalnego i etycznego wywierania wpływu na pacjenta, wzmacniającego proces zdrowienia, zachowując przy tym własne zdrowie i wysoką motywację do dalszej pracy z pacjentem.

Krzysztof Kaluta

Metodologia:

 • interaktywny wykład
 • dyskusja w grupie
 • ćwiczenia indywidualne i w parach
 • analiza przypadków
 • odgrywanie ról (scenki)
 • wypracowywanie i testowanie rozwiązań konkretnych problemów autoanaliza i feedback

Korzyści:

Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy będą:

 • Wiedzieli jak powinna przebiegać i na czym polega efektywna komunikacja z pacjentem.
 • Umieli budować dobrą i opartą o zaufanie relacje z pacjentem.
 • Wiedzieli jak zadbać o swoje granice i komfort w relacji terapeutycznej a także jak szanować granice pacjenta (kontakt z ciałem pacjenta).
 • Wiedzieli skąd biorą się różnego rodzaju problemy i trudności w kontakcie z pacjentem i jaki jest ich mechanizm.
 • Potrafili radzić sobie z różnego typu trudnymi zrachowaniami takimi jak: negatywne emocje pacjenta, opór psychologiczny i brak motywacji do współpracy, sytuacje sporne i konfliktowe z pacjentem (i/lub z jego rodziną), zastrzeżenia i obiekcje, wywieranie presji i zachowania roszczeniowe pacjenta.
 • Wiedzieli, jak zadbać o swoje psychiczne BHP w pracy z pacjentem (zwłaszcza w relacji pomagania, czy opieki – co to jest „zdrowa’ empatia, kiedy pomaga a kiedy przeszkadza).

Dla kogo:

Warsztat ten skierowany jest do wszystkich osób, które zawodowo wchodzą w kontakt z pacjentem w procesie leczenia (terapii) pacjenta, opieki medycznej, a także wsparcia i opieki poza medycznej, czy tez wszelkiego rodzaju pomocy w procesie zdrowienia pacjenta (pomoc psychologiczna, rehabilitacja ruchowa, psychiczna).

Warsztat ten skierowany jest zwłaszcza do:

 • Lekarzy różnych specjalności
 • Pielęgniarek i położnych
 • Pracowników socjalnych
 • Opiekunów medycznych
 • Rehabilitantów
 • Psychologów

PROGRAM:

Strategie i procedury postępowania w przypadku trudnych zachowań pacjenta, takich jak: zachowania roszczeniowe, agresywne, obiekcje i zastrzeżenia, opór psychologiczny pacjenta.

ZROZUMIENIE PSYCHOLOGICZNYCH MECHANIZMÓW I DYNAMIKI RELACJI Z PACJENTEM

Co buduje a co psuje relacje z pacjentem. Przeniesienie i przeciw przeniesienie w kontakcie z pacjentem. Strach i lęk pacjenta i jego wpływ na kontakt i relacje. Partnerstwo i symetryczność relacji a zależność i dominacja w kontakcie. Szacunek dla granic pacjenta – kontakt z ciałem pacjenta.

RADZENIE SOBIE Z RÓŻNEGO TYPU TRUDNYMI ZACHOWANIAMI PACJENTA

Strategie i procedury postępowania w przypadku trudnych zachowań pacjenta, takich jak: zachowania roszczeniowe, agresywne, obiekcje i zastrzeżenia, opór psychologiczny pacjenta.

PRAWIDŁOWA KOMUNIKACJA I DOBRY KONTAKT Z PACJENTEM

Model efektywnej komunikacji z pacjentem (Model 3 Poziomów Kontaktu) – komunikacja jedno i dwu kierunkowa, komunikacja pozawerbalna (mowa ciała) i werbalna (rola i znaczenie słów w budowaniu nastawienia rozmówcy), wyrażanie emocji a skuteczność komunikowania się, komunikacja na poziomie merytorycznym (cel i przedmiot rozmowy), wyrażania zdrowej empatii (zrozumienie i akceptacja).

UWAŻNA OBECNOŚĆ W KONTAKCIE ORAZ ZDROWA EMPATIA, ZROZUMIENIE I AKCEPTACJA W RELACJI POMAGANIA I OPIEKI

Trening uważnej obecności i koncentracji oraz wpływ tych kompetencji na jakość kontaktu i relacji z pacjentem. Wpierane pacjenta, wyrażanie empatii, współodczuwanie, jako konstruktywna pomoc psychologiczna dla pacjenta, przy zachowaniu własnego psychicznego bhp.

KOMUNIKACJA Z PACJENTEM W SYTUACJACH TRUDNYCH, STRESOWYCH

Kontrolowanie własnych emocji i nie reagowanie z poziomu osobistego oraz świadomy wybór właściwych zachowań adekwatnych do sytuacji, do danej osoby oraz zgodnych z celem i przedmiotem rozmowy.

WŁAŚCIWE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ OSOBISTĄ A STRES I PROFILAKTYKA WYPALENIA

Prawidłowy cykl energetyczny – rola odreagowania i regeneracji w zachowaniu dobrej kondycji energetycznej, a tym samym wysokiej wydajności psychicznej i fizycznej. Techniki redukcji stresu, relaksacji i regeneracji. Główne zasady zapobiegania wypaleniu zawodowemu.

ZARZĄDZANIE NEGATYWNYMI EMOCJAMI PACJENTA

Podejmowanie właściwych strategii komunikacji i kontaktu z rozmówcą, umożliwiających opanowanie i kontrolę jego reakcji emocjonalnych oraz zapewniających skuteczne przełączanie tej osoby z poziomu osobistego na poziom merytoryczny, umożliwiający zrealizowanie celu rozmowy.

Krzysztof Kaluta

PROWADZĄCY:

Psycholog, konsultant, coach, psychoterapeuta. Stypendysta Instytutu Psychologii Zorientowanej na Proces im. C.G. Junga w Zurichu. Współpracował z takimi firmami doradczymi, jak Chiltern Consultancy Int., czy Right Management Manpower Group. Od wielu lat prowadzi szkolenia, coaching oraz projekty konsultingowe dla firm i międzynarodowych korporacji. Realizuje również projekty edukacyjne dla środowiska medycznego (między innymi jest współautorem razem z Wojciechem Eichelbergerem cyklu warsztatów na podstawie książki Być lekarzem być pacjentem). Udziela się w mediach: Twój StylElle MagazineUroda Życia, Onet, TVP2, Polsat, TV Puls.

ZAPISZ SIĘ NA WARSZTATY:

Wersja standardowa zawiera:
Udział w warsztatach Psychologia kontaktu i relacji z pacjentem
Egzemplarz materiałów dla uczestnika warsztatów
Certyfikat potwierdzający udział w warsztatach

Wersja rozszerzona
Wybierz wersję rozszerzoną, a dodatkowo otrzymasz indywidualną konsultację z ekspertem, pogłębiającą treści warsztatu – 1 spotkanie.

Aby stać się klientem IPSI i skorzystać z ceny zniżkowej wystarczy chociaż raz wziąć udział w naszych warsztatach lub konsultacjach.

WAŻNE INFORMACJE:

Data: 23 listopada 2019

Godziny: piątek 10:00-18:00, sobota 10:00-16:00

Miejsce: siedziba IPSI, ul. Dygasińskiego 42, 01-603 Warszawa

Informacje: warsztaty@ipsi.pl

Cena dla Klientów IPSI:
wersja podstawowa 390 zł brutto
wersja rozszerzona 540 zł brutto

Cena dla nowych Klientów:
wersja podstawowa 590 zł brutto
wersja rozszerzona 740 zł brutto