Jeszcze chwila...

Regulamin warsztatów wyjazdowych

Regulamin uczestnictwa w warsztatach wyjazdowych organizowanych przez Instytut Psychoimmunologii – Laboratorium Efektywności Sp. z o.o.

 1. Organizatorem warsztatów wyjazdowych, których opisy zamieszczone są na stronie ipsi.pl jest Instytut Psychoimmunologii – Laboratorium Efektywności Sp. z o. o.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2020r.;
 3. Zgłoszenie swojego udziału w warsztatach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Udział w warsztatach jest płatny. Ceny warsztatów podane są na konkretnych podstronach
  w ramach serwisu ipsi.pl
 5. Programy warsztatów znajdują się na wybranych podstronach serwisu ipsi.pl
 6. O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zaksięgowanych wpłat.
 7. Osoba chcąca wziąć udział w warsztatach, powinna zgłosić się poprzez formularz zgłoszeniowy określonego warsztatu, w ramach serwisu ipsi.pl
 8. Uczestnik po dokonaniu zgłoszenia, otrzyma informację zwrotną, zawierającą dane do przelewu.
 9. Uczestnik warsztatów powinien uiścić zaliczkę w przeciągu 7 dni od daty zgłoszenia, a pozostałą kwotę w termie wskazanym w opisie danego warsztatu. W przypadku, gdy termin rozpoczęcia warsztatów w dniu zgłoszenia jest krótszy niż 7 dni, pełna opłata musi zostać uiszczona nie później, niż na 3 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów.
 10. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach, uczestnik otrzyma zwrot wniesionej opłaty, jeżeli o rezygnacji skutecznie poinformuje organizatora, nie później, niż 14 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów. Przy rezygnacji w krótszym terminie – wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 11. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w opłaconych warsztatach, uczestnik może wskazać osobę, która weźmie udział w warsztatach za niego.
 12. Liczba uczestników biorących udział w warsztatach jest ograniczona, istnieje możliwość wpisania się na listę rezerwową.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów do 14 dni przed rozpoczęciem warsztatów, o czym powiadomi uczestników drogą e-mailową bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez klienta, tytułem odwołania warsztatów.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin rozpoczęcia oraz zakończenia warsztatów do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem warsztatów, o czym powiadomi uczestników drogą mailową bez konieczności zwrotu kosztów, poniesionych przez klienta tytułem zmiany godzin rozpoczęcia oraz zakończenia warsztatów.
 15. Wszelkie pytania dotyczące organizacji warsztatów należy kierować do organizatora e-mailowo na adres: info@ipsi.pl lub adres mailowy Koordynatora wskazany przy danym warsztacie.
 16. Osoba wypełniająca formularz zgłoszeniowy na warsztaty wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z organizacją i realizacją tych warsztatów.
 17. Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut Psychoimmunologii – Laboratorium Efektywności Sp. z o. o. w celu realizacji warsztatów oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług.