Jeszcze chwila...

SZKOLENIE OTWARTE – WERSJA ONLINE (WEBINAR)

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności komunikowania się w sytuacjach trudnych, konfliktowych, stresujących w kontaktach z innymi oraz przede wszystkim skutecznego zarządzania stresem i emocjami, zarówno własnymi, jak i rozmówcy w trakcie ważnych
i kluczowych rozmów zawodowych, kontaktów, relacji w taki sposób, aby pomimo rożnych psychologicznych, emocjonalnych przeszkód, zrealizować zamierzony cel oraz osiągnąć porozumienie z satysfakcją dla obu stron.

Jakim obszarom zawodowym te zajęcia są szczególnie poświęcone?

Wszystkim sytuacjom rozmów, relacji i kontaktów zawodowych, którym towarzyszy stres i silne emocje oraz potencjalny i realny konflikt, czyli przykładowo:

 • Ważne i kluczowe rozmowy na poziomie członków zarządu.
 • Trudne rozmowy i sytuacje dotyczące realizacji i koordynacji różnego rodzaju projektów, współpracy pomiędzy działami, zespołami.
 • Sytuacje rozmów z podwładnym, pracownikiem.
 • Trudne, czy konfliktowe sytuacje, rozmowy ze swoim przełożonym (szefem).
 • Różnego rodzaju sytuacje trudne w kontakcie z klientem (obsługa klienta).
 • W sytuacjach rozmów handlowych/sprzedaży, negocjacji, (także przez telefon, telemarketing).
 • Trudne i stresujące sytuacje, rozmowy w kontakcie z pacjentem i jego rodziną.

Jakim obszarom, sytuacjom z życia prywatnego te zajęcia są szczególnie poświęcone?

 • Sytuacje konfliktowe, nieporozumienia z partnerem, dzieckiem, rodzicem.
 • Nie możność uzyskania porozumienia i komunikowania się w ważnych i kluczowych kwestiach życiowych, rodzinnych.
 • Osiąganie porozumienia i rozmowy w trakcie trudnych i kryzysowych sytuacji życiowych (separacja, rozwód).
 • Trudności w komunikowaniu się i budowaniu relacji z innymi osobami w różnych trudnych sytuacjach takich, jak: stawianie granic, radzenie sobie z manipulacją, sytuacje roszczeniowe, zachowania przemocowe w relacjach rodzinnych.

UWAGA:

W trakcie zajęć odwołujemy się do konkretnych doświadczeń z życia uczestników i pracujemy na konkretnych przykładach podawanych zarówno przez prowadzącego, jak i przytaczanych przez uczestników. Jednak każdy z uczestników ma prawo podejmować świadomą decyzję w jakim zakresie chce podzielić się swoim doświadczeniem i ujawniać tylko tyle na ile jest gotów i ma ochotę to zrobić po to, aby móc lepiej i efektywniej skorzystać z zajęć. Zajęcia te nie są zajęciami psychoterapeutycznymi lecz formą pogłębionej psychoedukacji, doskonalącymi umiejętności i kompetencje psychologiczne uczestników.

Cztery filary szkolenia:

• Najnowsza wiedza na temat mechanizmu działania stresu i emocji na człowieka (neurofizjologia mózgu, fizjologia emocji i stresu – organizm, psychika).

W trakcie tej części odpowiemy sobie na pytania: Co to znaczy, ze mamy dwa mózgi w jednym ? Jak działa nasz „stary” i „nowy” mózg? Na czym polega reakcja stresowa i jakie są jej konsekwencje dla naszego mózgu i na poziomie fizjologii organizmu. Gdzie i jak powstają i działają emocje, jaki mają wpływ nasze zachowanie oraz co to jest porwanie emocjonalne? Dlaczego tak trudno opanować reakcje emocjonalne w trakcie trudnej rozmowy i czy to jest możliwe?

• Samokontrola własnych reakcji emocjonalnych i stresowych w kontakcie z drugą osobą.

Ponieważ nasze reagowanie emocjonalne w sytuacji stresu i konfliktu jest najczęściej słabo lub w małym stopniu przez nas kontrolowane, nasze zachowanie w takich sytuacjach z reguły prowadzi do eskalacji emocji i jest nieefektywne. Dlatego najpierw musimy poradzić sobie z własnymi emocjami i stresem. Wymaga to od nas odpowiedniej świadomości i wglądu w to, co się  nami dzieje oraz opanowania naszych emocji i kontroli nieefektywnego zachowania po to, by móc świadomie podjąć decyzję o wyborze tej właściwej, dopasowanej do sytuacji i osoby, skutecznej reakcji.

• Kontrola/zarządzanie emocjami i stresem rozmówcy.

Aby skutecznie poprowadzić trudną rozmowę, kiedy nasz rozmówca jest w stanie stresu i afektu i ma ograniczoną percepcje siebie i sytuacji, kiedy najważniejszy jest dla niego dany problem, który stara się nam zakomunikować, musimy nauczyć się odpowiednio zarządzać jego stresem i stanem emocjonalnym i umiejętnie „przełączać” naszego rozmówcę na poziom merytoryczny i tu dalej kontynuować rozmowę. Do tego służy Model 3 Poziomów Uważnego kontaktu oraz Model Psychologicznego Aikido. Kluczem do opanowania emocji drugiej strony jest „zdrowa” empatia, akceptacja i zrozumienie, co nie oznacza ze nie powinniśmy jeśli sytuacja i zachowanie naszego rozmówcy tego wymagają, stawiać granic naszemu rozmówcy i skutecznie bronić się przed manipulacją, czy werbalnymi formami ataku bądź agresji. Umiejętność właściwego zarządzanie emocjami rozmówcy dotyczy oczywiście również innych trudnych emocji – nie tylko takich jak złość, frustracja, czy agresja – ale również bezradności, lęku, niepokoju, smutku, rozpaczy, przeżywanego bólu, itp.

• Aplikacje do sytuacji zawodowych.

Wszystkie obszary kompetencyjne, wiedza, umiejętności, które obejmuje niniejsze szkolenie są ćwiczone i doskonalone w taki sposób, aby każdy uczestnik potrafił je praktycznie wykorzystać i zastosować w realnych sytuacjach zawodowych (komunikacja w zespole organizacji, kierowanie ludźmi, sprzedaż, kontakt z klientem, negocjacje, relacje z podwładnym, z przełożonym, itp.) i/lub w konkretnych sytuacjach życiowych (związki, rodzina, relacje z dziećmi, z partnerem, z rodzicami, itp.).

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy będą:

 • Umieli skutecznie radzić sobie z silnymi negatywnymi emocjami rozmówcy (złość, agresja, frustracja, smutek, żal, rozpacz), tak aby z jednej strony rozmówca nie czuł się lekceważony, a z drugiej strony, aby rozmowa przebiegała w pożądanym kierunku i osiągała określony cel merytoryczny.
 • Potrafili „przełączać” rozmówcę z poziomu osobistych reakcji emocjonalnych na poziom merytoryczny tak, aby rozmowa przebiegała w pożądanym kierunku i osiągała określony cel.
 • Znali mechanizm działania stresu i emocji negatywnych i ich wpływu na nasze zachowanie, które pojawiają się w sytuacji trudnej rozmowy oraz będą umieli stosować odpowiednie strategie redukcji tego stresu tak, aby minimalizować jego wpływ na własne zachowanie i zachowanie rozmówcy.
 • Bardziej świadomi tych zachowań innych osób, które są szczególnie trudne i wytrącają nas
  z równowagi i tym samym będą potrafili je lepiej kontrolować.
 • Świadomi swoich reakcji i emocji, które pojawiają się pod wpływem stresu w relacji z drugą osobą i będą umieli kontrolować swoje własne reakcje emocjonalne w trakcie trudnych i ważnych rozmów.
 • Umieli minimalizować ryzyko konfliktu a jeśli się pojawi będą potrafili poradzić sobie z nim doprowadzając rozmowę do końca, realizując określny cel i przedmiot
 • Umieli radzić sobie z różnego typu trudnymi zrachowaniami rozmówcy (obiekcje i zastrzeżenia, zachowania roszczeniowe i agresywne, forsowanie swojego stanowiska, opór psychologiczny i niechęć, odmowa, manipulacja, zachowania przemocowe, itp.).
 • Wiedzieli, jak zadbać o swoje emocjonalne i psychologiczne bhp oraz jak ćwiczyć i rozwijać uważność i koncentrację, niezbędną do świadomego reagowania w sytuacjach trudnych i stresowych.

TEMATYKA SZKOLENIA

DZIEŃ 1:  2 x po 3 godziny (plus przerwy, co ok. 1h)

9:00 – 16:00 (przerwa na lunch między 12:00 – 13:00)

Dlaczego w sytuacjach konfliktowych, w stresie i pod wpływem emocji, tak trudno myśleć i działać racjonalnie oraz podejmować właściwe decyzje: mechanizm powstawania emocji i działania stresu; co to jest „porwanie emocjonalne”? dwa mózgi w jednym, czyli „stare i nowe systemy operacyjne” w naszym mózgu i co z tego wynika; mózg emocjonalny i pierwotne matryce reagowania; co zrobić, żeby świadomie i właściwie reagować?

Świadomość i rozpoznawanie Trudnych Zachowań innych osób oraz własnych, indywidualnych, automatycznych reakcji emocjonalnych. Uważność (mindfulness) w kontakcie ze sobą i z drugą osobą.

Samokontrola własnych reakcji emocjonalnych: zarządzanie własnym stresem i emocjami
w sytuacjach trudnych i ważnych rozmów:

– techniki świadomego oddechu – podstawa, zawierana, integrowania i kontroli własnych reakcji emocjonalnych; kontakt ze sobą oraz świadomość reakcji w ciele;

– strategie poznawcze (samoświadomość) i behawioralne (prawidłowe zachowania) – procedura SOONAM;

– reagowanie z poziomu Ego „bólu”: opanowanie i kontrola własnych, emocjonalnych narracji z poziomu osobistego, jako klucz do kontroli swoich reakcji emocjonalnych.

Właściwa komunikacja w sytuacji konfliktu, presji emocji i stresu:

– Model 3 Poziomów Kontaktu i uważna komunikacja (mindful communication); zasady Psychologicznego Aikido; reguła EZA: Empatia, Zrozumienie, Akceptacja.

– Strategie zarządzania emocjami i stresem rozmówcy – kontrolowanie rozmowy i utrzymywanie kontaktu i prowadzenie rozmowy na poziomie merytorycznym (strategie i sposoby „przełączania” rozmówcy z poziomu osobistych reakcji emocjonalnych na poziom merytoryczny).

DZIEŃ 2:  2 x po 3 godziny (plus przerwy, co ok. 1h)

9:00 – 16:00 (przerwa na lunch między 12:00 – 13:00)

Typy/profile psychologiczne trudnych rozmówców i ich trudne zachowania (potencjalne problemy w relacji i w kontakcie) – indywidualizowanie określonych strategii postępowania.

Określone strategie (i procedury) postępowania w sytuacjach trudnych w realiach życia zawodowego – obiekcje i zastrzeżenia, zachowania roszczeniowe i agresywne, forsowanie swojego stanowiska, opór psychologiczny, niechęć, odmowa, pretensje, zachowania manipulacyjne, zachowania przemocowe, itp.

Całościowa analiza trudnych przypadków podchodzących z życia zawodowego uczestników (case study): analiza trudnych sytuacji/rozmów oraz wypracowywanie i testowanie rozwiązań.

 

Podsumowanie i pomost w przyszłość.

Czas trwania szkolenia: 2 dni – 4 x po 3h.

Liczba uczestników: do 10-12 osób

Krzysztof Kaluta

PROWADZĄCY:

KRZYSZTOF KALUTA

Psycholog, konsultant, coach, psychoterapeuta. Stypendysta Instytutu Psychologii Zorientowanej na Proces im. C.G. Junga w Zurichu. Współpracował z takimi firmami doradczymi, jak Chiltern Consultancy Int., czy Right Management Manpower Group. Od wielu lat prowadzi szkolenia, coaching oraz projekty konsultingowe dla firm i międzynarodowych korporacji. Realizuje również projekty edukacyjne dla środowiska medycznego (między innymi jest współautorem razem z Wojciechem Eichelbergerem cyklu warsztatów na podstawie książki Być lekarzem być pacjentem). Udziela się w mediach: Twój StylElle MagazineUroda Życia, Onet, TVP2, Polsat, TV Puls.

ZAPISZ SIĘ NA WARSZTATY:

Data: 8-9 czerwca

Szkolenie otwarte – wersja online (przez MS TEAMS)

Cena: 1100zł

Informacje i zapisy: katarzyna.adamska@ipsi.pl, 667 664 637