Jeszcze chwila...

Dla osób pracujących bezpośrednio z klientami, prowadzących negocjacje, zarządzających zespołami.

Jakim obszarom zawodowym te zajęcia są szczególnie dedykowane ?

Wszystkim sytuacjom rozmów, relacji i kontaktów zawodowych, którym towarzyszy stres i silne emocje oraz potencjalny i realny konflikt, czyli przykładowo:

 • Ważne i kluczowe rozmowy na poziomie członków zarządu.
 • Trudne rozmowy miedzy kadrą managerską dotyczące realizacji i koordynacji różnego rodzaju projektów, współpracy pomiędzy działami, zespołami.
 • Sytuacje rozmów z podwładnym, pracownikiem (ocena, feedback i korygowanie niepożądanych zachowań pracownika, przewinienie, zwolnienie z pracy, itp.).
 • Różnego rodzaju sytuacje trudne w kontakcie z klientem (obsługa klienta).
 • W sytuacjach rozmów handlowych/sprzedaży, negocjacji, także rozmów z klientem przez telefon (telemarketing).

CELE:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności skutecznego zarządzania emocjami oraz radzenia sobie w trudnych i mocno stresujących sytuacjach w trakcie ważnych rozmów (obsługa klienta, rozmowy handlowe, negocjacje, w relacji z podwładnym, z przełożonym, współpraca w zespole, pomiędzy zespołami w organizacji), w taki sposób, aby zrealizować zamierzony cel i osiągnąć satysfakcjonujące porozumienie dla obu stron.

KORZYŚCI:

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy będą:

 • Świadomi swoich reakcji emocjonalnych, które pojawiają się pod wpływem stresu  w kontakcie z drugą osobą w sytuacji trudnej i będą umieli je lepiej kontrolować i panować nad nimi w trakcie trudnych i ważnych rozmów zawodowych.
 • Umieli skutecznie radzić sobie z silnymi negatywnymi emocjami rozmówcy (złość, agresja, frustracja, smutek, żal, rozpacz), tak aby z jednej strony rozmówca nie czuł się lekceważony,
  a z drugiej strony, aby rozmowa przebiegała w pożądanym kierunku i osiągała określony cel merytoryczny.
 • Potrafili „przełączać” rozmówcę z poziomu osobistych reakcji emocjonalnych na poziom merytoryczny tak, aby rozmowa przebiegała w pożądanym kierunku i osiągała określony cel.
 • Znali mechanizm działania stresu i emocji negatywnych i ich wpływu na nasze zachowanie, które pojawiają się w sytuacji trudnej rozmowy
 • Umieli stosować odpowiednie strategie redukcji tego stresu tak, aby minimalizować jego wpływ na własne zachowanie i zachowanie rozmówcy.
 • Bardziej świadomi tych zachowań innych osób, które są szczególnie trudne i wytrącają nas
  z równowagi i tym samym będą potrafili je lepiej kontrolować.
 • Umieli minimalizować ryzyko konfliktu a jeśli się pojawi będą potrafili poradzić sobie z nim doprowadzając rozmowę do końca, realizując określny cel i przedmiot  rozmowy.
 • Umieli radzić sobie z różnego typu trudnymi zrachowaniami (obiekcje i zastrzeżenia, zachowania roszczeniowe, agresywne, wywieranie presji, forsowanie swojego stanowiska, opór psychologiczny i niechęć, odmowa, itp.).
 • Wiedzieli, jak ćwiczyć i rozwijać uważność i koncentrację, potrzebną do bycia w kontakcie ze sobą i z rozmówcą oraz do świadomego reagowania w sytuacjach trudnych i stresowych.

Najnowsza wiedza na temat mechanizmu działania stresu i emocji na człowieka

(neurofizjologia mózgu, fizjologia emocji i stresu - organizm, psychika).

W trakcie tej części odpowiemy sobie na pytania: Co to znaczy, ze mamy dwa mozgi w jednym? Jak działa nasz „stary”  i „nowy” mózg ? Na czym polega reakcja stresowa i jakie są jej konsekwencje dla naszego mózgu i na poziomie fizjologii organizmu. Gdzie i jak powstają i działają emocje, jaki mają wpływ nasze zachowanie oraz co to jest porwanie wmocjonalne ? Dlaczego tak trudno opanować reakcje emocjoanlne w trakcie trudnej rozmowy i czy to jest możliwe?

Samokontrola własnych reakcji emocjonalnych i stresowych w kontakcie z drugą osobą

Ponieważ nasze reagowanie emocjonalne w sytuacji stresu i konfliktu jest najczesciej słabo lub w małym stopniu przez nas kontrolowane, nasze zachowanie w takich sytuacjach z reguły prowadzi do eskalacji emocji i jest nieefektywne. Dlatego najpierw musimy poradzic sobie z własnymi emocjami i stresem. Wymaga to od nas odpowiedniej świadomosci i wglądu w to, co się  nami dzieje oraz opanowania naszych emocji i kontroli nieefektywnego zachowania po to, by móc świadomie podjać decyzję o wyborze tej właściwej, dopasowanej do sytuacji i osoby, skutecznej reakcji.

Kontrola/zarządzanie emocjami i stresem rozmówcy

Aby skutecznie poprowadzić trudną rozmowę, kiedy nasz rozmówca jest w stanie afektu i ma ograniczoną percepcje siebie i sytuacji, kiedy najważniejszy jest dla niego dany problem który stara się nam zakomunikować, musimy nauczyć się „przełączać” naszego rozmówcę na poziom merytoryczny i tu dalej kontynuować rozmowę. Do tego służy Model 3 Poziomów Uważnego kontaktu oraz Model Psychologicznego Aikido. Kluczem do opanowania emocji drugiej strony jest empatia, akceptacja i zrozumienie, co nie oznacza ze nie powinniśmy jeśli sytuacja i zachowanie naszego rozmówcy tego wymagają, stawiać granic i skutecznie bronić się przed manipulacją.

Aplikacje do sytuacji zawodowych

W trakcie tej części odpowiemy sobie na pytania: Co to znaczy, ze mamy dwa mózgi w jednym? Jak działa nasz „stary”  i „nowy” mózg ? Na czym polega reakcja stresowa i jakie są jej konsekwencje dla naszego mózgu i na poziomie fizjologii organizmu. Gdzie i jak powstają i działają emocje, jaki mają wpływ nasze zachowanie oraz co to jest porwanie emocjonalne ? Dlaczego tak trudno opanować reakcje emocjonalne w trakcie trudnej rozmowy i czy to jest możliwe?

CZAS SZKOLENIA:

2 dni/16h

LICZBA UCZESTNIKÓW:

Do 16 osób

REKOMENDOWANI TRENERZY

Krzysztof Kaluta