Jeszcze chwila...

Dla wszystkich, których praca wymaga skupienia, koncentracji lub empatii.

CELE:

  • Nauka zasad własnego treningu uważnego, zaangażowanego bycia i działania w codziennym życiu
  • Rozwijania świadomości ciała, uczuć, myśli
  • Uważność na sygnały i potrzeby ciała
  • Radzenie sobie z rozpraszającymi myślami i pragnieniami
  • Utrzymywania dystansu wobec zakłócających zaangażowane działanie doznań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Uważne spojrzenie na swoje plany i zadania życiowe oraz zawodowe, skupienia uwagi na rzeczywistych priorytetach
  • Optymalne zarządzania własną energią życiową
  • Wykorzystania uważności jako podstawy kreatywnego myślenia i działania

KORZYŚCI:

Bezpośrednim efektem treningu uważności jest doświadczenie odprężenia, wewnętrznego spokoju, a także rozszerzonej  świadomości własnego ciała, uczuć i myśli.

Uczestnicy, którzy zdecydują się wykorzystać poznane techniki do samodzielnego treningu, będą bardziej skoncentrowani i zaangażowani w istotne sprawy i zadania, twórczy, rozwiną zdolność do radzenia sobie ze stresem, niepokojącymi myślami i uczuciami. Poprawią relacje z ludźmi.

CZAS SZKOLENIA:

2 dni/16h

LICZBA UCZESTNIKÓW:

Do 16 osób

REKOMENDOWANI TRENERZY

Wojciech Eichelberger lub Tomasz Zalas