Jeszcze chwila...

Dla wszystkich pracujących z ludźmi. Dla osób zaangażowanych w proces rekrutacji.

CELE:

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji emocjonalnych, przesądzających o umiejętności zachowania równowagi emocjonalnej oraz świadomego rozwijania i wykorzystywania własnego potencjału emocjonalnego. Ludzie, których cechuje wysoki poziom kompetencji emocjonalnych są bardziej niż inni skuteczni w kierowaniu emocjami (własnymi i cudzymi) w tworzeniu konstruktywnych relacji z otoczeniem, w podejmowaniu decyzji w skomplikowanych sytuacjach społecznych.

KORZYŚCI:

  • Umiejętność rozwijanie i wykorzystywania własnych zasobów emocjonalnych
  • Dostrzeganie i właściwe wykorzystanie informacji o emocjach doświadczanych przez innych
  • Umiejętność rozpoznawania wczesnych sygnałów ostrzegawczych zapowiadających wybuch emocjonalny
  • Zarządzanie konfliktami

PROGRAM:

Samoświadomość

Samoświadomość

Osoby posiadające tę kompetencję są świadome własnych emocji, posiadają dużą wiedzę na temat swoich mocnych i słabych stron i są otwarte na informację zwrotną.

Samokontrola

samokontrola

Osoby wykazujące tę kompetencję kontrolują nastroje i impulsy emocjonalne, wiedzą, jakie rzeczy wyprowadzają je z równowagi oraz potrafią zmieniać strategię działania pod wpływem sytuacji.

Świadomość społeczna

Osoby cechujące się tą kompetencją adekwatnie oceniają to, co mówią do nich inni, poprzez słowa, język ciała lub specyficzne wyrażenia. Wyczuwają, co czują inni i wiedzą co zrobić w danej chwili. Rozumieją też różne punkty widzenia.

Umiejętności społeczne

Osoby obdarzone tą kompetencją pracują z innymi ludźmi tworząc wzajemnie korzystne rozwiązania. Są bardzo dobrymi członkami zespołów i potrafią rozwiązywać konflikty. Potrafią umiejętnie popchnąć ludzi w założonym przez siebie kierunku.

CZAS SZKOLENIA:

2 dni/16h

LICZBA UCZESTNIKÓW:

Do 16 osób

REKOMENDOWANI TRENERZY

Wojciech Eichelberger lub Tomasz Zalas