Jeszcze chwila...

Dla managerów wyższego i średniego szczebla, pracowników i managerów działów HR, kierowników liniowych niższego szczebla, regionalnych menadżerów/kierowników sprzedaży

grupa ludzi

CELE:

Warsztat ten dostarcza managerom wiedzę na temat przyczyn i mechanizmu powstawania stresu oraz skutków jego działania na człowieka i organizację, zwłaszcza w kontekście pracownika. Uczy managerów, jak budować kulturę organizacji/zespołu wolną od negatywnego, destruktywnego stresu oraz jak zarządzać stresem podwładnych, dopasowując określone strategie kierowania i wywierania wpływu do indywidualnych cech psychologicznych podwładnych.

KORZYŚCI:

 • Umiejętność lepszego zarządzania i kierowania pracownikiem w sytuacji stresu
 • Fachowa wiedza na temat mechanizmu działania stresu na psychikę i organizm oraz skutków jakie wywołuje na poziomie jednostki i organizacji
 • Wiedza na czym polega i jak działa prawidłowy mechanizm zarządzania własną energią życiową i co należy zrobić, żeby utrzymać wysoki poziom energii osobistej i pracownika
 • Znajomość indywidualnych przyczyn, mechanizmu i skutków działania stresu
 • Umiejętność stosowania dopasowanych do indywidualnych potrzeb technik i strategii radzenia sobie ze stresem
 • Wiedza w jaki sposób stres działa na pracownika a poprzez niego na całą organizację i jak wpływa na jej efektywność
 • Zdolność zapobiegania efektowi przemęczenia i wypalenia zawodowego u siebie i u swoich podwładnych
 • Wiedza, jak utrzymać wysoki poziom motywacji i zaangażowania pracownika poprzez zarządzane odpowiednim/optymalnym poziomem stresu i mobilizacji
 • Dopasowanie stylu kierowania pracownikiem do jego indywidualnych potrzeb psychologicznych związanych ze stresem
 • Umiejętność diagnozowania przyczyn i źródeł stresu w organizacji/w zespole i niwelowania ich szkodliwego dzialania na pracownika

PROGRAM:

 • Właściwe zarządzanie energią i poziomem stresu pracownika, jako podstawa efektywnej i sprawnej organizacji. Wpływ poziomu energii w organizacji na efektywność pracowników i działalność całej firmy (H. Bruch, St. Gallen University)
 • Cztery podstawowe źródła (rodzaje) energii osobistej według Tonego Schwarza. Czy na prawdę dbasz o wysoki poziom każdej z nich u siebie i u swoich podwładnych?
 • Prawidłowy cykl energetyczny: Mobilizacja -Odprężenie – Regeneracja jako podstawa dobrego gospodarowania własną energią, napięciem i motywacją. Jak utrzymać dobrą kondycję, wysoka motywację i zdrowie przez całe życie?
 • Rola firmy w umożliwianiu i wzmacnianiu zdrowych sposobów odreagowania stresu i napięcia
 • Skutki działania długofalowego stresu na pracownika. Indywidualne konsekwencje zdrowotne i negatywne skutki dla organizacji. Dlaczego chorujemy na urlopach i w weekendy – jak sobie z tym radzić?
 • Co mnie stresuje i dlaczego oraz jak działa na mnie stres – autoanaliza. Mój stres w pracy managera – moja mapa stresu w pracy
 • Różnice indywidualne (psychologiczne) a przyczyny i skutki działania stresu. Dlaczego określone sytuacje i osoby są dla mnie źródłem stresu
 • Profile/typy psychologiczne podwładnych a działanie stresu. Różne reakcje na stres różnych podwładnych i konsekwencje ich zachowań w stresie dla zespołu, dla organizacji
 • Work-life balans – respektowanie swoich wartości, potrzeb jako warunek wysokiej motywacji do pracy. Zrównoważone Obszary Aktywności Życiowych i Zawodowych
 • Strategie zapobiegania i profilaktyka stresu na poziomie organizacji i zespołów pracowniczych. – analiza czynników ryzyka stresu i realnych stresorów w mojej organizacji i w moim zespole (dziale)
 • Multitasking – mit efektywnej pracy. Koncentracja energii psychicznej i uważność, jako skuteczna alternatywa. Naturalne cykle energetyczne człowieka (circadialny i ultradialny) oraz ich wpływ na aktywność pracownika. Jak mogę zastosować to w moim zespole?
highway
CZAS SZKOLENIA:

1 - 2 dni/ 8 - 16 h

LICZBA UCZESTNIKÓW:

Do 16 osób

REKOMENDOWANI TRENERZY

Krzysztof Kaluta