Jeszcze chwila...

Dla osób, które funkcjonują w stresie, obarczonych odpowiedzialnością, dźwigających wiele obowiązków. Dla wszystkich, którzy pragną zwiększyć swoją wydolność.

CELE:

  • Nauka technik pozwalających podejmowanie wyzwań i efektywnego działania w sytuacjach trudnych.
  • Zdobycie umiejętności rozpoznawania symptomów przeciążenia stresem
  • Poznanie technik redukcji poziom stresu
  • Nauka budowania odporności na przeciążenia i likwidowanie objawów.
  • Nauka odreagowania napięcia i szybkiej regeneracji sił.
  • Poznanie kompetencji pozwalających przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu:
  • Nauka mądrej troski o siebie, o swój bilans energetyczny.
  • Nauka zapobiegania chorobom związanym z przeciążeniem stresem.

KORZYŚCI:

Uczestnicy zdobywają teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat mechanizmów reakcji stresowej, poznają strategie służące redukcji poziomu stresu w zespole, nauczą się kontrolowania emocji w stresie, opanują techniki przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Dzięki szkoleniu poznają narzędzia umożliwiające im wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas pracy z zespołem oraz nauczą się skutecznie dbać o  zdrowie psychofizyczne, by móc osiągać ambitne, długofalowe celów zawodowe i prywatne.

WERSJA ONLINE:

Program 8xO online ma formę czterech bloków szkoleniowych trwających po 3 godziny, prowadzonych raz w tygodniu przez kolejne cztery tygodnie. Program dla firm może być realizowany w innym uzgodnionym rytmie.

Program 8xO online dla firm zawiera ćwiczenia, które uczestnik wykonuje siedząc lub stojąc w pobliżu komputera.

PROGRAM:

Oddychanie

Oddech przeponowy, który pod obciążeniem i w stresie pomaga sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu na energię oraz powstrzymuje przedwczesne reakcje stresowe typu walka – ucieczka.

Obecność

Optymalna koncentracja na wykonywanych zadaniach, kontrola negatywnych myśli, emocji i wyobrażeń oraz celowego dystrybuowania energii. Eliminacja autostresu.

Oparcie w sobie

Dobre czucie ciała. Umiejętność rozpoznawania sygnałów przeciążenia, monitorowanie poziomu energii życiowej i sposobu oddychania. Budowanie poczucia ugruntowania, stabilności i równowagi wewnętrznej.

Odreagowanie

Skuteczna i adekwatna ekspresja redukująca napięcia stresowe, poprzedzające i umożliwiające proces regeneracji.

Odpoczywanie

Szybkiej i efektywna regeneracja w warunkach obciążenia
i stresu. Regulacja fazy zasypiania i regeneracji podczas snu. Szybkie przełączanie organizmu między trybami mobilizacji i regeneracji.

Odpuszczanie | Odmawianie

Koncentracji na priorytetach i ochrona przed przeciążeniem. Regulacja obciążeń zewnętrznych i wewnętrznych w celu utrzymania optymalnej efektywności działania. Asertywność połączona z troską o siebie.

Odżywianie

Umiejętność optymalnego odżywiania organizmu oraz ułatwienia asymilacji energii pożywienia w celu utrzymania właściwego bilansu energii życiowej.

Opiekowanie się sobą

Rozpoznawanie i unikanie zagrożenia wyczerpaniem zasobów psychofizycznych. Zdolność utrzymania równowagi pomiędzy aktualnymi możliwościami organizmu a koniecznością sprostania wymaganiom.

CZAS SZKOLENIA:

1 dzień/ 8 h lub 2 dni/16h

LICZBA UCZESTNIKÓW:

Do 16 osób

REKOMENDOWANI TRENERZY

Wojciech Eichelberger, Agata Głowacka, Bronisław Świątkowski lub Tomasz Zalas