Jeszcze chwila...

Maciej Ścibor

Trener/ Psychoterapeuta/ Coach

Ekspert z kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim. Ma za sobą 10000 godzin spędzonych z uczestnikami podczas warsztatów. W swojej pracy wykorzystuje techniki pracy grupowej, metody nauczania interaktywnego, dyskusje i analizy realnych zadań zawodowych.

 

W swojej pracy trenerskiej stara się wydobyć jak największy potencjał z każdego uczestnika szkolenia. Stawia na profesjonalizm oraz swobodę kontaktu w pracy z drugim człowiekiem, ucząc nie tylko nowych umiejętności, ale także pracując nad zmianą postawi i odnalezieniu swojej energii życiowej. Pracując z ludźmi, koncentruje się na szukaniu ich zasobów i rozwiązań. Ponadto od dwunastu lat pomaga swoim klientom na indywidualnych sesjach terapeutycznych i coachingowych. Swoją pracę terapeutyczną i trenerską superwizuje u Wojciecha Eichelbergera.

 

SPECJALIZACJE :

– Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu kompetencji miękkich takich jak: techniki radzenia sobie ze stresem, budowanie odporności psychicznej, komunikacja interpersonalna, rozwój osobisty, asertywność, techniki radzenia sobie z emocjami, rozwój inteligencji emocjonalnej, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, work – life – balance (włączając w te szkolenia również swoje doświadczenie terapeutyczne oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu psychosomatyki oraz somatopsychologii).

– Prowadzi wykłady i prelekcje na temat szeroko pojętej psychologii zdrowia, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, zarządzaniu energią, zarządzania stresem i emocjami.

– Zajmuje się również tematyką związaną z kreowaniem wizerunku w aspekcie autoprezentacji, sztuki wystąpień publicznych oraz emisji głosu – wykorzystując swoje doświadczenie muzyczne i sceniczne ( solista i wokalista chórów Gospel, współpracował m.in. z takimi muzykami jak : Mietek Szcześniak, Marcin Pospieszalski, Beata Bednarz, Natalia Niemen)

– Posiada również doświadczenie w zakresie szkoleń związanych z obsługą klienta, technikami sprzedaży, telemarketingiem.

– Dodatkowo prowadzi również zajęcia dla kadry kierowniczej z zakresu motywowania i delegowania zadań, budowania współpracy zespołowej, oraz skutecznej oceny pracowniczej.

– Posiada doświadczenie we współtworzeniu programów edukacyjnych, diagnozy, rekrutacji i rozwoju personelu zarówno dla menedżerów wyższego szczebla, specjalistów (handlowców) oraz personelu podstawowego.

 

KWALIFIKACJE:

Krakowskie Centrum Psychodynamiczne – Psychoterapia psychodynamiczna.
Uniwersytet Adama Mickiewicza – Psychologia w zarządzaniu.
Krakowskie Centrum Psychodynamiczne – Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego – Szkoła Trenerów.
SWPS – Psychosomatyka i somatopsychologia.