Jeszcze chwila...

Wojciech Eichelberger na Spotkaniu Kobiet Biznesu

W ostatni piątek miałem rzadką i ważną okazję spotkać się z członkiniami Klubu Kobiet Biznesu w Trójmieście. Mój wykład dotyczył negatywnych uwarunkowań zapisanych w zbiorowej i indywidualnej świadomości kobiet  utrudniających kobietom zawiązywanie trwałych relacji przyjaźni i budowanie grupowej/genderowej solidarności i lojalności.

W tym kontekście mówiłem dużo  o negatywnym dziedzictwie patriarchatu i o  niebezpiecznej iluzji zakończenia procesu emancypacji, której szczególnie łatwo ulec mogą kobiety zajmujące wysokie pozycje w strukturach biznesowych, cieszące się niezależnością ekonomiczną i dużą dozą autonomii.

Wykład zakończył się interesującą dyskusją, która zapewne trwała by jeszcze długo, gdyby nie to, że musiałem zdążyć na powrotny samolot do Warszawy.