Jeszcze chwila...

Kreatywna firma

W dzisiejszym konkurencyjnym otoczeniu wiedza, technologia i innowacje są najcenniejszymi zasobami przedsiębiorstw. Toteż sposób zarządzania tymi zasobami powinien być immanentną częścią strategii biznesowej. Firmy odnoszące sukces w środowisku konkurencyjnym rozwijają umiejętności innowacyjne i zdolności inaczej niż konkurenci, w sposób trudny do skopiowania.

Zmiany behawioralne mające na celu wprowadzenie firmy w wiek XXI powinny zdaniem Katzenbacha i Smitha (2001) polegać na:

 • kształtowaniu kultury wzajemnego wsparcia, współodpowiedzialności i tworzeniu relacji wspierających twórczość osobistą,
 • wymaganiu myślenia i pracy twórczej od wszystkich,
 • zachęcaniu ludzi do odgrywania różnych ról i wspólnej pracy mającej na celu wprowadzanie ciągłych udoskonaleń,
 • skupianiu ludzi wokół jasnego celu, pomaganiu im w określaniu    kierunku ich działań twórczych i wspieraniu procesu uczenia się,
 • wzbudzaniu aspiracji osobistego rozwoju, który zwiększa możliwości człowieka i pozwala wykorzystać posiadany potencjał.

Dla kogo:

 • Dla wyższej i średniej kadry kierowniczej  oraz członków zespołów twórczych w firmie.
 • Dla osób, które chcą się nauczyć sterować procesami twórczymi w przedsiębiorstwie.
 • Dla wszystkich, którzy chcą się rozwijać w działaniach twórczych.

Cele:

 • Nabycie umiejętności wyznaczania strategicznych celów twórczych dla firmy.
 • Nabycie umiejętności planowania prac twórczych.
 • Odkrywanie tego, co dla rozwoju firmy najważniejsze.
 • Budowanie struktur prac twórczych.
 • Kierowanie zespołami twórczymi.

Zawartość:

 • Audyt twórczości w firmie.
 • Określenie priorytetów działań twórczych w firmie.
 • Cele, wizje i pomysły wprowadzenia zmian twórczych.
 • Zaprojektowanie systemu wspomagania twórczości w firmie.
 • Praca nad kilkoma rozwiązaniami twórczymi.
 • Określenie planu działań po powrocie do przedsiębiorstwa.

Prowadzenie:

[toggle title=”Wojciech Daniecki” state=”open” ]Wojciech DanieckiDoktor psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, na co dzień wykładowca, działa też jako konsultant i trener. Od początku swojej kariery związany z rozwojem umiejętności pracowników. W latach 1998-1990 wykładał na studiach magisterskich w University of Colorado i Louisiana Tech University. Od początku lat 90. działa samodzielnie. Często pracuje jako osobisty doradca prezesów firm – executive coach w zakresie zarządzania ludźmi. Aktualnie wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie w zakresie psychologii zarządzania i przeprowadzania zmian w przedsiębiorstwach.[/toggle]