Jeszcze chwila...

Zarządzanie relacją z pacjentem

Jak zbudować lub poprowadzić relację z pacjentem, aby mu pomóc i skutecznie leczyć?

Gdy pracujesz z pacjentami, w pewnym momencie sama wiedza fachowa (medyczna) przestaje wystarczać. O sukcesie decydują konkretne kompetencje, wiedza i umiejętności z zakresu komunikacji, zarządzania dynamiką relacji, czy strategii radzenia sobie z trudnymi reakcjami, a przede wszystkim umiejętność zarządzania stresem.

Jak pokazują badania, tego typu wiedza i umiejętności mają znaczący wpływ na proces zdrowienia pacjenta, a także pozytywnie wpływają na bieżącą jakość jego życia leczonego (pomimo choroby). Ponadto zapobiegają wypaleniu zawodowemu u osób zajmujących się zawodowo pomaganiem.

[box type=”shadow” ] [dropcap]Z[/dropcap]arządzanie relacją z pacjentem to odpowiedź na potrzeby osób, zawodowo zajmują się pomaganiem, leczeniem, opieką medyczną, rehabilitacją, wsparciem psychologicznym.[/box]

[divider]

Dla kogo

Warsztat ten skierowany jest do wszystkich osób, które zawodowo wchodzą w kontakt z pacjentem: w procesie leczenia, opieki medycznej,  wsparcia i opieki pozamedycznej, pomocy psychologicznej, czy rehabilitacji ruchowej.

Z udziału w warsztacie skorzystają zwłaszcza…

[checklist]

 • lekarze różnych specjalności
 • pielęgniarki
 • pracownicy socjalni
 • opiekunowie medyczni
 • rehabilitanci
 • psycholodzy

[/checklist]

[button color=”green” size=”medium” link=”https://ipsi.pl/pacjent/#kontakt” ]Zgłoś udział[/button]

[divider]

Program

Nad szkoleniami i warsztatami realizowanymi przez Instytut Psychoimmunologii czuwa i sprawuje merytoryczną kontrolę Wojciech Eichelberger – jeden z czołowych polskich psychoterapeutów.
[toggle title=”Ramowy plan zajęć” state=”close” ]

ZROZUMIENIE PSYCHOLOGICZNYCH MECHANIMZÓW I DYNAMIKI RELACJI Z PACJENTEM

Co buduje a co psuje relacje z pacjentem. Przeniesienie i przeciwprzeniesienie w kontakcie
z pacjentem. Strach i lęk pacjenta i jego wpływ na kontakt i relacje. Partnerstwo i symetryczność relacji a zależność i dominacja w kontakcie. Szacunek dla granic pacjenta – kontakt z ciałem pacjenta.

PRAWIDŁOWA KOMUNIKACJA I DOBRY KONTAKT Z PACJENTEM

Model efektywnej komunikacji z pacjentem (Model 3 Poziomów Kontaktu) – komunikacja jedno i dwu kierunkowa, komunikacja pozawerbalna (mowa ciała) i werbalna (rola i znaczenie słów w budowaniu nastawienia rozmówcy), wyrażanie emocji a skuteczność komunikowania się, komunikacja na poziomie merytorycznym (cel i przedmiot rozmowy), wyrażania zdrowej empatii (zrozumienie i akceptacja).

KOMUNIKACJA Z PACJENTEM W SYTUACJACH TRUDNYCH, STRESOWYCH

Kontrolowanie własnych emocji i nie reagowanie z poziomu osobistego oraz świadomy wybór właściwych zachowań adekwatnych do sytuacji, do danej osoby oraz zgodnych z celem
i przedmiotem rozmowy.

ZARZĄDZANIE NEGATYWNYMI EMOCJAMI PACJENTA

Podejmowanie właściwych strategii komunikacji i kontaktu z rozmówcą, umożliwiających opanowanie i kontrolę jego reakcji emocjonalnych oraz zapewniających skuteczne przełączanie tej osoby z poziomu osobistego na poziom merytoryczny, umożliwiający zrealizowanie celu rozmowy.

RADZENIE SOBIE Z RÓŻNEGO TYPU ZACHOWANIAMI TRUDNYMI PACJENTA

Strategie i procedury postępowania w przypadku trudnych zachowań pacjenta, takich jak: zachowania roszczeniowe, agresywne, obiekcje i zastrzeżenia, opór psychologiczny pacjenta.

UWAŻNA OBECNOŚĆ W KONTAKCIE ORAZ ZDROWA EMPATIA, ZROZUMIENIE I AKCEPTACJA W RELACJI POMAGANIA I OPIEKI

Trening uważnej obecności i koncentracji oraz wpływ tych kompetencji na jakość kontaktu i relacji
z pacjentem. Wpierane pacjenta, wyrażanie empatii, współodczuwanie, jako konstruktywna pomoc psychologiczna dla pacjenta, przy zachowaniu własnego psychicznego bhp.

WŁAŚCIWE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ OSOBISTĄ A STRES I PROFILAKTYKA WYPALENIA

Prawidłowy cykl energetyczny – rola odreagowania i regeneracji w zachowaniu dobrej kondycji energetycznej, a tym samym wysokiej wydajności psychicznej i fizycznej. Techniki redukcji stresu, relaksacji i regeneracji. Główne zasady zapobiegania wypaleniu zawodowemu.

[/toggle]

Metodologia

[checklist]

 • interaktywny wykład
 • dyskusja w grupie
 • ćwiczenia indywidualne i w parach
 • analiza przypadków
 • odgrywanie ról (scenki)
 • wypracowywanie rozwiązań konkretnych problemów
 • autoanaliza i feedback

[/checklist]

[divider]

Wojciech Eichelberger

fot. Łukasz Król

[dropcap]W[/dropcap]arsztat Zarządzanie relacją z pacjentem pozwoli Ci spojrzeć na problemy i wyzwania z innej strony, a przede wszystkim znaleźć konkretne rozwiązania niezbędne w pracy z pacjentem, klientem… a także z samym sobą. Zapraszam do udziału w najbliższym [highlight]warsztacie.[/highlight]

Wojciech Eichelberger

[divider]

Dzięki udziałowi w warsztatach, będziesz:

[checklist]

 • Wiedział, jak powinna przebiegać i na czym polega efektywna komunikacja z pacjentem.
 • Umiał budować dobrą i opartą o zaufanie relację z osobą, której pomagasz.
 • Potrafił radzić sobie z trudnymi zachowaniami, zwłaszcza z negatywnymi emocjami pacjenta oraz z oporem psychologicznym, z konfliktem, z zastrzeżeniami i obiekcjami, czy zachowaniami roszczeniowymi.
 • Wiedział, skąd biorą się różnego problemy i trudności w komunikacji i w kontakcie z pacjentem i jaki jest ich mechanizm oraz dynamika.
 • Potrafił odpowiednio wpływać na zachowanie pacjenta w celu stosowania się do różnego typu zaleceń terapeutycznych.
 • Będziesz wiedział, jak zadbać o swoje psychiczne BHP w pracy z pacjentem (zwłaszcza w relacji pomagania, czy opieki).

[/checklist]

[divider]

Prowadzący

Zajęcia poprowadzi certyfikowany trener IPSI, ekspert w dziedzinie zarządzania relacjami, konsultant wielu firm i organizacji.

[toggle title=”Krzysztof Kaluta” state=”close” ]Krzysztof KalutaPsycholog, konsultant, coach, psychoterapeuta. Stypendysta Instytutu Psychologii Zorientowanej na Proces im. C.G. Junga w Zurichu. Współpracował z takimi firmami doradczymi, jak Chiltern Consultancy Int., czy Right Management Manpower Group. Od wielu lat prowadzi szkolenia, coaching oraz projekty konsultingowe dla firm i międzynarodowych korporacji. Realizuje również projekty edukacyjne dla środowiska medycznego (między innymi jest współautorem razem z Wojciechem Eichelbergerem cyklu warsztatów na podstawie książki Być lekarzem być pacjentem). Udziela się w mediach: Twój Styl, Elle Magazine, Uroda Życia, Onet, TVP2, Polsat, TV Puls.[/toggle]
[divider]

Poznaj i zrozum Twoich pacjentów już dziś

[contact-form-7 404 "Not Found"]